Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering af psykiatrisk behandling

Når en patient er i psykiatrisk behandling, skal den psykiatriske afdeling registrere behandlingen efter nogle fastlagte metoder, som skal sikre en ensartet og dækkende registrering af høj kvalitet.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Oplysninger fra de psykiatriske afdelinger samles i Landspatientregisteret (LPR), som administreres af Sundhedsdatastyrelsen.

Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark og Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde indført ensartede standarder for registreringer og indberetninger til LPR på det psykiatriske område. Disse standarder skal sikre en ensartet og brugbar dokumentation på et relevant og formålsbestemt detaljeringsniveau.

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning for Psykiatrisk behandling

Der er i 2014 nedsat en arbejdsgruppe, som skal gennemgå de eksisterende krav og anbefalinger og udarbejde en revideret registreringsvejledning. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af 2016.

Med virkning fra 1. januar 2015 har sundhedsministeren besluttet, at kravene til indberetning fra den ambulante psykiatri reduceres ved fjernelse af krav om obligatorisk indberetning af tids- og personaleforbrug samt administrativ procedurekode (AAF22) i forbindelse med ambulante besøg.