Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering af akutte somatiske skader

Registrering af akutte somatiske skadekontakter skal følge nogle bestemte principper, krav og klassifikationer.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Siden 2014 har registrering af akutte somatiske skadekontakter skullet følge nogle bestemte principper, krav og klassifikationer, som er beskrevet i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter', kap.7.

Kravene for indberetning af kontaktårsag og tilhørende skaderegistrering (ydre årsager til skade) har siden da kun været gældende for akutte somatiske patientkontakter.

Vedrørende de indtil 31.12.2013 gældende krav til indberetningen henvisers til 'Fællesindholdet 2013' under tidligere versioner af Fællesindholdet.

Find det aktuelle Fællesindhold

Baggrund

For at sikre en ensartet national registrering på akutområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe (Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af retningslinjer til ensartet national registrering på akutområdet), der skulle rådgive Sundhedsdatastyrelsen i udarbejdelsen af et sæt nye retningslinjer.

I april 2012 afsluttede arbejdsgruppen sit arbejde med retningslinjerne for en ensartet national registrering på akutområdet.

Slutrapporten fra arbejdsgruppen blev afleveret til opdragsgiveren 'Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering', og efterfølgende er de foreslåede ændringer blevet implementeret ved årsskiftet 2013/2014.

Slutrapporten om ensartet registrering på akutområdet (PDF).