Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Indberetning til Sygehusmedicinregisteret (SMR)

Sygehusmedicinregisteret er et nyt register, som regionerne fra 15. maj 2018 skal indberette til.

Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret trådte i kraft den 15. maj 2018, hvorefter regionerne er begyndt at indberette data til Sundhedsdatastyrelsen. Der er en indkøringsfase med systemtest og evaluering af datakomplethed og kvalitet, som forventes at være afsluttet i efteråret 2018, hvorefter registeret vil indeholde data fra alle 5 regioner.

Indberetning

Regionsrådet har ansvaret for at sikre, at regionen indberetter oplysninger om administration af lægemidler i sygehusvæsenet til Sundhedsdatastyrelsen. Fra 15. maj 2018 skal regionerne indberette de medicindata, som umiddelbart er tilgængelige i deres medicinmoduler. Fremadrettet er det planen, at der regionalt etableres yderligere tiltag, så indberetningen også omfatter de områder, hvor der i dag foretages lægemiddeladministration støttet af specifikke it- og papirbaserede løsninger.
I økonomiaftalen for 2018 er det bl.a. aftalt, at der senest ved udgangen af 2019 skal indberettes en række yderligere tungtvejende transaktioner, der ikke foretages i medicinmoduler, bl.a. kræftlægemidler og biologiske lægemidler.

Relateret indhold