Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering af telemedicinske ydelser

Registrering og afregning er blevet et meget aktuelt emne, fordi den teknologiske udvikling giver muligheder for, at patienten og den behandlende kliniker ikke behøver at være i samme rum. Herunder at behandling, der tidligere krævede patientens tilstedeværelse på sygehuset, nu under de rette konditioner kan afvikles ”på distance”.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Registrering af telemedicinske ydelser er omtalt i Fællesindholdet, hvor der kort sagt står, at:

  • Telemedicinske ydelser kan være ydelse til egen patient eller til andres patient
  • Registreringen generelt skal ske ved tilføjelse af tillægskode (+)ZPW00900 for ’telemedicinsk ydelse’ til den relevante procedurekode

Dette betyder med andre ord, at der i udgangspunktet ikke oprettes særskilte (dublerede) ydelseskoder for den telemedicinske variant af procedure, der kan foregå både som telemedicinsk og ikke-telemedicinsk ydelse.

Der er i Fællesindholdet ikke fastlagt specifikke krav for, hvilke ydelser, der obligatorisk skal registreres. Det gælder selvfølgelig, at ydelser, der i forvejen er obligatoriske, også er obligatoriske, hvis de udføres ”telemedicinsk” – med obligatorisk anvendelse af tillægskode (+)ZPW00900.

Eksempel

(A)DJ448A Bronchitis chronica obstructiva


()WLHLSXXXX Lungefunktionsundersøgelse, spirometri

(+)ZPW00900 telemedicinske ydelse

Registreringen sker som ambulant procedureregistrering uden besøg.

Registreringen kan ske på afdelingens egne ambulante patientkontakt, eller som assistance på anden afdelings ambulante patientkontakt.