Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Proces for fastsættelse af standarder

Som udgangspunkt tager den enkelte aktør på sundhedsområdet selv de nationale standarder i anvendelse, som de har brug for i deres løsninger og systemer. De godkendte standarder kan findes i kataloget over de nationale standarder og andre arkitekturprodukter.

Kontakt

Der er fastsat en proces, som skal følges, når en standard eller andre arkitekturprodukter fastsættes eller ændres.

Når en aktør finder behov for, at Sundhedsdatastyrelsen fastsætter, ændrer eller profilerer en national standard, eller at der udarbejdes andre arkitekturprodukter, beskrives behovet og der tages kontakt til Sundhedsdatastyrelsen.
Hvis Sundhedsdatastyrelsen mener, at der er en eksisterende standard, der kan dække behovet, meldes denne tilbage til aktøren.

Fil

Proces for fastsættelse af standarder

Model med beskrivelse af processen (PP)

Mere om proces for fastsættelse af standarder

 • Proces for fastsættelse

  Hvis ikke der allerede eksisterer en standard, der kan bruges, udarbejder Sundhedsdatastyrelsen et beslutningsoplæg, hvori Sundhedsdatastyrelsen vurderer de umiddelbare faglige, politiske og økonomiske gevinster mv. ved, at der fastsættes en ny standard eller andre arkitekturprodukter. 
  Sundhedsdatastyrelsen kvalificerer sin vurdering ved hjælp af faglige grupper og netværk i forhold til it-arkitektur og sikkerhed fx under inddragelse og høring af brancheorganisationer og leverandører.

  Derefter vurderer det rådgivende udvalg vedr. standarder og it-arkitektur Sundhedsdatastyrelsens indstillinger. 
  Hvis Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af processen i det rådgivende udvalg beslutter sig for at gå videre med sagen, forankres et ansvar for at udarbejde en national profil mv. hos en af sundhedsvæsenets parter, fx den part, der ejer en eksisterende standard eller den aktør der henvendte sig.

  Denne part har derefter ansvaret for, at der bliver udarbejdet et forslag til en standard, referencearkitektur m.m., herunder at der gennemføres nødvendige og relevante aktiviteter til sikring af standardens kvalitet. Den konkrete gennemførelse kan videredelegeres til udførende parter.

  Det rådgivende udvalg og Sundhedsdatastyrelsen kan formulere processuelle eller materiale-krav til arbejdet, fx krav om involvering af andre interessenter gennem workshops, møder mv., og/eller krav til, hvilken afprøvning, dokumentation mv. der er nødvendig for profilen senere kan behandles som kandidat til at blive national standard.

  Når der er udarbejdet et forslag til en standard eller et arkitekturprodukt forelægges resultatet for det rådgivende udvalg vedr. standarder og it-arkitektur. I den forbindelse forbereder Sundhedsdatastyrelsen på ny et beslutningsgrundlag og reviderer eventuelt sin oprindelige vurdering og indstilling. Sundhedsdatastyrelsens beslutningsgrundlag vil på dette stadie bl.a. omfatte en modenhedsvurdering og på den baggrund en anbefalingsgrad for standardens anvendelse i sundhedssektoren.

  På baggrund af det det rådgivende udvalgs behandling af sagen forelægges den til endelige udtalelse i bestyrelsen for sundheds-it.

  Der kan tillige på baggrund af enten det rådgivende udvalg eller bestyrelsens behandling iværksættes en offentlig høring, inden Sundhedsdatastyrelsen træffer endelig beslutning om standardens optagelse i det nationale katalog over standarder og referencearkitektur på sundhedsområdet.

 • Konsolidering eller ændring af en standard
  Hvis der er behov for konsolidering eller ændring af en standard, der allerede er i kataloget, følges den samme hovedproces, men dele af processen kan falde bort.
  Fx vil den del af processen, der omhandler udarbejdelse af profilen hos ejeren af standarden, falde væk, hvis der blot skal ændres i en anbefalingsgrad.
 • Udarbejdelse eller versionsløft af en referencearkitektur
  Processen er den samme, når der er tale om udarbejdelse eller ”versionsløft” af en referencearkitektur. Sundhedsdatastyrelsen vil dog være mere direkte involveret i udarbejdelsen af referencearkitekturen. 
  Dele af arbejdet kan varetages af andre parter, men ansvaret for at sikre et sammenhængende og generelt anvendeligt produkt ligger hos Sundhedsdatastyrelsen.

In English