Referencearkitekturer

En referencearkitektur beskriver de overordnede logiske strukturer og begreber for et specifikt område, som kan danne grundlag for udpegning af standarder og kan fungere som ramme for udvikling af sammenhængende it-løsninger.

Kontakt

Referencearkitekturer opstiller pejlemærker og principper for udviklingen inden for det specifikke område og giver dermed sundhedsvæsenets parter og leverandører fælles sigtepunkter for udvikling af it-løsninger.

For at skabe sammenhæng, når der udveksles oplysninger på sundheds-it området, er det vigtigt, at standardiseringen sker i overensstemmelse med en sammenhængende data- og it-arkitektur. Denne overensstemmelse sikres ved at der udarbejdes referencearkitekturer, som beskriver den kontekst standarderne skal anvendes i.

Sundhedsdatastyrelsens arbejde med referencearkitekturer er behovsdrevet, og derfor foregår der en løbende prioritering i forhold til digitaliseringsstrategi og de årlige økonomiaftaler, hvor der indgås aftaler mellem stat, regioner og kommuner om evt. nye initiativer på sundheds-it området. 

Tre typer referencearkitekturer

Der er grundlæggende tre typer af referencearkitekturer:

  • Grundlæggende referencearkitekturer, som beskriver nogle generelle arkitekturmæssige krav, f.eks. omkring informationssikkerhed, som skal anvendes alle steder i sundhedsvæsenet.
  • Teknologiske referencearkitekturer, der fastlægger arkitekturkrav til og udpeger relevante teknologiske løsninger. En referencearkitektur der beskriver, hvordan webservices skal udvikles og anvendes, hører til denne type.
  • Anvendelsesorienterede referencearkitekturer, som for et specifikt forretningsområde udpeger principper og retningslinjer for de konkrete it-løsninger. Et eksempel på en anvendelsesorienteret referencearkitektur er Deling af dokumenter og billeder.

In English

Reference Architecture for Object Locating and Identification (PDF)

Reference Architecture for Sharing Documents and Images (PDF)

Reference Architecture for Collecting Health Data from Citizens (PDF)

Executive Order on Standards for IT application (PDF)