Standardkatalog

Sundhedsdatastyrelsen godkender nationale standarder, som skal følges i udviklingen og brugen af sundheds-it i Danmark. Godkendte standarder udstilles i standardkataloget.

Kontakt

Godkendte standarder publiceres i standardkataloget, som også indeholder bl.a. planlagte og frarådede standarder. Sundhedsdatastyrelsen vedligeholder standardkataloget og sikrer, at kataloget opdateres og publiceres kvartalsvis.

Standardkataloget har hjemmel i sundhedsloven og bidrager til udviklingen af sammenhæng i digitalisering af sundhedsvæsnet og dermed understøtter et effektivt sundhedsvæsen med optimale behandlingsforløb.

I standardkataloget findes et overblik over, hvilke krav et it-system i sundhedsvæsenet skal leve op til. Målgruppen for standardkataloget er organisationer som udarbejder kravspecifikationer til it-systemer, indkøbere og leverandører af it-systemer til sundhedssektoren samt ejerne af standarderne.

Rammer for arbejdet

I 2011 har parterne på sundhedsområdet udarbejdet en rapport, som beskriver rammer for arbejdet med referencearkitekturer og standardisering, herunder deres relation til strategier, internationale standarder og it-løsninger på sundhedsområdet. I 2015 blev rapporten suppleret med et tillæg, som uddyber kriterierne for vurdering af standarder og processerne for godkendelse af nye standarder og ændringer i eksisterende standarder.

Forinden godkendelse af nationale standarder med en forpligtende anbefalingsgrad iværksættes en offentlig høring. Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA) behandler ligeledes forslag til godkendelse af nationale standarder samt forslag til nye versioner af godkendte standarder, inden de optages i standardkataloget.

Bekendtgørelse

Rapporter

In English