Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Standardkatalog

Sundhedsdatastyrelsen vedligeholder et katalog med de it-standarder, som skal overholdes ved udvikling og anvendelse af sundheds-it i Danmark.

Kontakt

I standardkataloget finder du et overblik over, hvilke krav et it-system i sundhedsvæsenet skal leve op til. I standardkataloget finder organisationer som laver kravspecifikationer, indkøbere, leverandører af it-systemer samt ejere af standarder de standarder der skal overholdes for udvikling og anvendelse af sundheds-it i Danmark. Standardkataloget har hjemmel i Sundhedsloven og skal understøtte udviklingen af sammenhængende sundhedsdata, der gør det muligt at dele data på tværs af alle parter i sundhedsvæsenet og dermed understøtte et effektivt sundhedsvæsen med optimale behandlingsforløb.

Formål med standardkataloget

At have et overblik over, hvilke krav, der stilles til sundhed-it systemer i Danmark. Kataloget skal udstille hvilke krav et IT-system i sundhedsvæsenet skal leve op til, således at de ansvarlige organisationer kan orientere leverandøren om hvilke standarder de skal bruge ved etablering og videreudvikling af sundheds-it systemer. Standardkataloget indeholder også standarder som ikke er obligatoriske, men som har forskellige anbefalingsgrader fx anbefalet.

Målgruppe for standardkataloget

Organisationer som laver kravspecifikationer til IT-systemer, indkøbere og leverandører af IT-systemer til sundhedssektoren samt ejerne af standarderne.

I standardkataloget kan du finde følgende oplysninger:

 • Navn på standarden
 • Beskrivelse af standarden
 • Link til standarden
 • Hvem der er standardejer
 • Hvad er standardens anbefalingsgrad
 • Hvad skal standarden anvendes til
 • Hvem skal anvende standarden
 • Angiv hvilke aktører standarden er relevant for
 • Hvordan skal standarden overholdes
 • Fra hvilket tidspunkt skal standarden anvendes
 • Type af standard
 • Versionsnr.

Opdatering af standardkataloget

Standardkataloget opdateres hvert kvartal.

FAKTA

Hvordan forstår vi hvad en standard er

En abstrakt beskrivelse af en proces eller en struktur, der er tilstrækkelig præcis til, at det kan afgøres, om en handling eller en genstand følger denne standard (overholder standarden) eller ej. I og med, at det kan afgøres, om noget opfylder en standard, kan denne benyttes til at sætte en norm for arbejde og produkter.
Retsinformation.dk

Bekendtgørelse

In English