Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA)

Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA) behandler nationale projekter, arkitekturprodukter samt it-standarder med henblik på at sikre sammenhæng og interoperabilitet i digitale løsninger på sundhedsområdet.

Kontakt

Arbejdet i RUSA bidrager til at skabe retning i samarbejdet om digitalisering af sundhedsområdet i forhold til valg og godkendelse af nationale standarder og it-arkitekturer samt at skabe sammenhæng i den fortsatte udvikling.

Sundhedsdatastyrelsen varetager formandsskabet og sekretariatsbetjening af RUSA. Det øvrige medlemskab er bredt sammensat af repræsentanter fra sundhedsområdet.

Medlemmer af det rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur (2019)

  • Esben Dalsgaard, Chefarkitekt, Sundhedsdatastyrelsen (formand)
  • Frederik Endsleff, Seniorarkitekt, Region Hovedstaden
  • Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland
  • Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
  • Lars Hulbæk, Direktør, MedCom
  • Poul-Erik Hansen, Systemejer, Københavns Kommune
  • Poul Erik Kristensen, Konsulent, KL 
  • Rasmus Rose, teamleder, Danske Regioner  
  • Mathilde Nørgaard, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen (sekretær)