Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Rådgivende udvalg

Sundhedsdatastyrelsen har nedsat et rådgivende udvalg, der skal sikre, at de it-faglige sundhedsfaglige, politiske og økonomiske perspektiver hos parterne er taget med i betragtning ved fastsættelsen af standarder og andre arkitekturprodukter.

Kontakt

Udvalget forelægges beslutningsoplæg der er fagligt kvalificeret af Sundhedsdatastyrelsen under inddragelse af andre relevante faglige aktører. Oplæggene vil være kvalificeret i forhold til standarders modenhed, tilstrækkelighed, national sammenhæng m.m.

Det er af afgørende betydning, at beslutningsoplæggene rummer de forretningsmæssige og politiske aspekter i forhold til de konsekvenser en ændring eller fastsættelse af standarden betyder. Behandlingen i det rådgivende udvalg har særligt til formål at sikre, at disse aspekter er belyst, når sagen forelægges bestyrelsen for sundheds-it.

Medlemmer af det rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur (RUSA)

 • Anders Brahm, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen (formand)
 • Esben Dalsgaard, Chefarkitekt, Sundhedsdatastyrelsen
 • Frederik Endsleff, Seniorarkitekt, Region Hovedstaden
 • Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland
 • Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
 • Lars Hulbæk, Direktør, MedCom
 • Martin Enevig Clausen, Fuldmægtig, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Merete Halkjær, It-projektleder, Københavns Kommune
 • Poul Erik Kristensen, Konsulent, KL 
 • Rasmus Rose, teamleder, Danske Regioner  
 • Maria Kristjansdottir, fuldmægtig, sekretær, Sundhedsdatastyrelsen
Fil

Kommissorium

Kommissorium for det Rådgivende Udvalg vedr. Standarder og Arkitektur (PDF)
Filer

Standardkatalog

Standardkataloget (Excel)
Beskrivelser af oplysninger i standardkatalog (PDF)

In English