Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA)

Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur (RUSA) behandler nationale projekter, arkitekturprodukter samt it-standarder med henblik på at sikre sammenhæng og interoperabilitet i digitale løsninger på sundhedsområdet.

Kontakt

Maria Kristjansdottir E: mkri@sundhedsdata.dk T: 3268 9201

Arbejdet i RUSA bidrager til at skabe retning i samarbejdet om digitalisering af sundhedsområdet i forhold til valg og godkendelse af nationale standarder og it-arkitekturer samt at skabe sammenhæng i den fortsatte udvikling.

Sundhedsdatastyrelsen varetager formandsskabet og sekretariatsbetjening af RUSA. Det øvrige medlemskab er bredt sammensat af repræsentanter fra sundhedsområdet.

Medlemmer af det rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur (2019)

  • Esben Dalsgaard, Chefarkitekt, Sundhedsdatastyrelsen (formand)
  • Frederik Endsleff, Seniorarkitekt, Region Hovedstaden
  • Henrik Hammer Jordt, Områdeleder, Region Midtjylland
  • Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
  • Lars Hulbæk, Direktør, MedCom
  • Poul-Erik Hansen, Systemejer, Københavns Kommune
  • Poul Erik Kristensen, Konsulent, KL 
  • Rasmus Rose, teamleder, Danske Regioner  
  • Maria Kristjansdottir, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen (sekretær)