Terminologi

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder terminologier, der skal fungere som fælles reference og redskab til entydig kommunikation inden for og på tværs af forskellige faggrupper.

Terminologiarbejdet er rettet mod forskellige brugere og skal fungere som fælles reference for disse, sådan at de får et fælles redskab til entydig kommunikation inden for en faggrænse og på tværs af faggrupper.

Sundhedsdatastyrelsens arbejde med terminologier omfatter:

Relateret link