Nationalt og internationalt arbejde med begreber

Nationalt arbejdes der med afklaring af begrebers betydning inden for en række områder og begrebssekretariatet arbejder sammen med andre sektorer for at sikre konsistens i de definitioner, der udvikles.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Der arbejdes særlig tæt sammen med Socialstyrelsen, og gennem Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi, koordineres viden og erfaringer om begrebsarbejde.

Links