Arbejdsgrupperne og de faglige sub-domæner

Hver arbejdsgruppe har taget udgangspunkt i et centralt sundhedsfagligt emne og har defineret begreberne ud fra dette. Det ligger i hver arbejdsgruppes kommissorium at samle termer og begreber inden for det udstukne emne. Arbejdsgrupperne er ligeledes ansvarlige for afgrænsning af emnet.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Arbejdet med begrebsafklaring af de enkelte emner har været underlagt tids- og ressourcemæssige begrænsninger. Begrebsbasen er imidlertid en levende database, der er under stadig udvikling. Det er således hensigten, at revidere arbejdet løbende, hvis brugerne af basen fremkommer med ønsker og ændringsforslag, som kan forbedre kvaliteten af basen.

Hver arbejdsgruppe har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse om baggrunden, afgrænsningen og rammerne for gruppens arbejde.

Det er muligt at hente et kommentarskema med sub-domænets termer samt definitioner og kommentarer til begreberne. Kommentarskemaet skal anvendes når der indsendes ændringsforslag til Begrebssekretariatet.

Mange af arbejdsgrupperne har udarbejdet en rapport, der beskriver arbejdsprocessen og eventuelle særlige problemstillinger nærmere. Disse rapporter findes også på den enkelte gruppes hjemmeside.

Link