NBS Forløbsbegreber

Begrebsarbejdet er udført på baggrund af et behov i sundhedsvæsnet for at skabe enighed på overordnet plan, om betydningen af begreberne inden for området Forløbsbegreber.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet og overordnet referenceramme:

For at øge patientsikkerheden og støtte patientmedindflydelsen samt for at kunne kvalitetssikre sundhedsvæsenets ydelser og styre tilrettelæggelsen og dimensioneringen af disse bliver der fokuseret meget på at definere forskellige forløb og processer. Dette har medført, at der er mange forskellige forløbsbegreber i spil. Indholdet af disse begreber er ofte dårligt eller slet ikke defineret. Tillige anvendes termerne for disse forløb ofte i flæng.

Temmelig hurtigt efter arbejdet kom i gang viste det sig, at forløbsbegreberne groft kunne inddeles i tre grupper nemlig forløb, der havde med intervention, med organisering eller med patientens helbredstilstand at gøre. Dette kom til at afgrænse domænet og er stadig gældende for begrebssystemet. Arbejdsgruppen har desuden søgt at identificere og definere begreber, der formodes at have en lang ”holdbarhed”.

Det har været vigtigt, at begreberne skulle være patientcentrerede, så de reflekterer patientens møde med sundhedsvæsnet og lader sig definere i patientforhold frem for i organisatoriske forhold.

Filer

Download

Kort rapport om gruppens arbejde med fokus på særlige problemer og løsninger, samt perspektiver for videre arbejde inden for sub-domænet.

Link