Generelle begreber

De generelle begreber omfatter de to øverste lag af ontologien, mens begrebssystemerne for hvert subdomæne udgør det tredje lag.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet:

Begrebsarbejdet under NBS kan inddeles i tre lag, som hægtes sammen i én ontologi:

  • Et niveau der omfatter helt generelle begreber, som fx objekt, aktivitet, proces. Dette niveau omtales som topontologien.
  • Et niveau der omfatter sundhedsfagligt generelle begreber, som fx sundhed, primærsektor og helbredstilstand. Dette niveau omtales som en generel sundhedsfaglig ontologi.
  •  Et niveau der omfatter specifikke sundhedsfaglige begreber, som fx forskellige typer forløb, medicinering og undersøgelse. Dette niveau udgøres af domænespecifikke delontologier, som udarbejdes af en række arbejdsgrupper.

Ved udarbejdelsen af de første domænespecifikke ontologier blev det klart, at der ville være behov for at definere en række generelle begreber. For det første er der behov for at fastlægge definitioner af helt generelle begreber, som kan anvendes som overbegreber til de domænespecifikke begreber. De begreber udgør tilsammen en topontologi, som kan anvendes til at binde begreberne fra de domænespecifikke ontologier sammen. For det andet er der behov for at definere en række generelle sundhedsfaglige begreber, som indgår i definitionerne af begreberne i de domænespecifikke ontologier, for at undgå, at arbejdsgrupperne hver især fastlægger forskellige definitioner af disse begreber.

Overordnet referenceramme:

En række offentlige organisationer arbejder i dag med begrebsafklaring. Derved er der opstået et behov for en fælles topontologi og det blev foreslået, at tage udgangspunkt i Sundhedsvæsenets generelle begreber, som var det mest omfattende forslag. I regi af Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi (FORVIR) er den del af Begrebsbasen, som kaldes topontologien, tilpasset sådan at der er opnået en fælles forståelse af begreberne på tværs af sektorer.

Link