Helbredsfaktorer (KRAM)

Alle sundhedsvæsenets parter arbejder med dokumentation af helbredsfaktorerne Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Søvn/Stress/Seksualitet, og er et område, hvor standardisering længe har været efterspurgt.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet

Selv om helbredsfaktorer om borgere og patienter indsamles ofte, har det hidtil været vanskeligt at sammenligne og dele data. Spørgsmål og svar om helbredsfaktorerne har været ustrukturerede og forskelligartede, og i forbindelse med deling af data er helbredsfaktorerne ofte nævnt som eksempel på et område med behov for standardisering, så dokumentation og efterfølgende anvendelse af data bliver optimeret.

Med begrebsarbejdet ønsker vi at opnå fælles forståelse af begreber, der anvendes til at udtrykke helbredsfaktorerne på tværs af faggrupper, organisationer, fagspecialer og sektorgrænser.

For hver enkel helbredsfaktor får centrale begreber og termer afdækket deres betydning, udarbejdet entydige definitioner og der gives anbefalinger til foretrukken sprogbrug. Arbejdet er afgrænset fra og relaterer sig ikke til helbredstilstande som eksempelvis graviditet, KOL, diabetes. Relation til disse tilstande kan etableres i fagsystemerne.

Der arbejdes med én helbredsfaktor ad gangen, og standardiseringerne offentliggøres derfor løbende, efterhånden som arbejdet bliver færdiggjort og godkendt.

Overordnet referenceramme

Målgruppen for arbejdet er alle, som udvikler spørgeskemaer, databaser og systemer til at opsamle information om helbredsfaktorer hos borgere og patienter samt dem, der vil anvende de indsamlede informationer til behandling, statistik, kvalitetsarbejde, helbredsmonitorering mv.

Filer

Begrebsafklaring af helbredsfaktorer

Kort rapport om arbejdet med begrebsafklaringen samt en generel informationsmodel, som giver forretningsafklaring, og kan være udgangspunkt for at udarbejde en fysisk datamodel.

Rapport: Helbredsfaktoren Rygning (PDF)
Kommentarskema: Helbredsfaktoren Rygning (RTF)

Rapport: Helbredsfaktoren Alkohol (PDF)
Kommentarskema: Helbredsfaktoren Alkohol (RTF)

Søg i Begrebsbasen