Klinisk proces

Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet nedsatte i 2004 denne arbejdsgruppe med henblik på at afdække centrale begreber inden for domænet Klinisk proces.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet:

Domænet er afgrænset ud fra G-EPJ ver. 2.0's fremstilling af den Kliniske Procesmodel. Det vil sige, at fokus har været på det kliniske arbejde og på den dokumentation, der knytter sig hertil.

Overordnet referenceramme:

DS/ENV 13940 1. udgave 2002-03-20
Sundhedsinformatik - Konceptsystemer til understøttelse af helhed i patientforløb
GEPJ version 2.2 (20050812)

Link