Klinisk-administrative begreber

Klinisk-administrative begreber er centrale i beskrivelsen af dokumentation i sundhedsdomænet.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet

Begrebssystemet dækker især centrale begreber, der er relevante i forbindelse med det nye landspatientregister og den medfølgende Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3).

Ud over de nye begreber, der ikke tidligere har eksisteret i NBS, er der i forbindelse med arbejdet, gennemgået og revideret en række eksisterende begreber i NBS. Af hensyn til konsistent behandling af begreberne og sikring af bred anvendelighed er begreberne behandlet som en del af Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet.

Gruppens opgave har været at

  1. revidere det område af Begrebsbasen, som rummer centrale administrative begreber, der tidligere beskrev begreberne i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter og som nu i høj grad er relevante for Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret
  2. indsamle og afdække betydningen af yderligere begreber til anvendelse for beskrivelserne i vejledningen og modellen bag landspatientregisteret
  3. søge sammenhæng og konsistens mellem områdets begrebssystem og andre tilgrænsende områder, primært de øvrige begrebssystemer udarbejdet under NBS
  4. bidrage til at formidle og skabe accept for en fælles forståelse af områdets begrebsverden og sprogbrug.

Overordnet referenceramme

I Landspatientregisteret og Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) indgår begreber, der i dette arbejde er behandlet under en række delemneområder patientkontakt, ansvar, diagnose, sundhedsintervention og sundhedsaktør herunder patienttype og patientrettighed. Disse fem områder er samlet i det diagram, der udgør Klinisk-administrative begreber.

Filer

Download docs

I rapporten findes en kort gennemgang af gruppens arbejde med fokus på hvert af de nævnte delemneområder.

Link