SFI-begreber

Begreber vedrørende sundhedsfagligt indhold beskrevet med henblik på understøttelse af det nationale SFI-arbejde.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Indhold og afgrænsning af domænet

Mange EPJ-systemer og andre kliniske it-systemer leveres i dag som rammesystemer, hvor kunderne selv skal definere og opsætte det sundhedsfaglige indhold (SFI) i systemerne. Det sundhedsfaglige indhold kan bestå af standardforløb, hvor en række anbefalede aktiviteter udrulles i it-systemet som beslutnings- og planlægningsstøtte for brugeren. Andre former for sundhedsfagligt indhold kan bestå af skabeloner, hvor brugeren kan dokumentere resultaterne af undersøgelse, behandling og pleje.
 
At have fælles begreber, for hvad SFI omfatter, er den første forudsætning for at kunne dele og genbruge eksisterende SFI. Det giver mulighed for at skrive en mail til SFI-arbejdsgruppen i en anden region og spørge om en ”resultatskabelon” for objektiv undersøgelse eller et ”udfaldsrum” for blodtryk i en pædiatrisk afdeling, samt for at diskuterer nationalt hvilke ”standardplaner” det er vigtigt at have fælles i hele Danmark.

Gruppens opgave har været at:

  • indsamle begreber og termer indenfor sub-domænet
  • afdække betydningen af begreberne og tilføje relevante oplysninger, der kan bidrage til forståelse af begrebet
  • kvalificere disse begreber og termer med henblik på at sikre en fagligt bredt funderet terminologi, som der er opnået faglig konsensus om
  • sikre kvaliteten af det terminologiske arbejde, herunder respektere de sundhedsprofessionelles forskellige sprogkulturer og international standard i forhold til kvaliteten af arbejdet.

Overordnet referenceramme

I dette arbejdet er Sundhedsfagligt indhold afgrænset til det, der er knyttet til informationssystemer. 

Filer

Download

I rapporten findes en kort gennemgang af gruppens arbejde med fokus på hvert af de nævnte delemneområder.

Rapport SFI-begreber (PDF)

Kommentarskema: SFI-begreber (PDF)