Vejledning til download af LabTerm filer

Hver måned udgives data fra NPU databasen. Disse kan frit downloades.

Kontakt

NPU terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

Data fra NPU databasen udgives hver måned som tekstfiler i .csv format og kan downloades frit. Man kan også generere og downloade egne udtræk. Filerne kan importeres i databaser og regneark. 

Download af opdateringer eller af hele terminologien som tekstfiler

Faste udskrifter i form af semikolonseparerede filer (.csv) kan hentes fra LabTerms Download side.

  • Hele NPU terminologien - vælg tabeller fra 'Oversigt over NPU terminologiens totale data indhold'. 
  • Opdateringer siden sidst - vælg tabeller fra 'Seneste opdateringer af NPU terminologien'

Klik med højre musetast på den ønskede tabel, og vælg hvordan filen ønskes åbnet eller gemt, fx 'Åbn i et nyt vindue' eller 'Gem destination som..'

Download af egne udtræk fra terminologien som tekstfiler

Downloads af udvalgte NPUkoder dannes ved at udvælge en samling koder ved hjælp af søgefunktionen, og derefter danne udskriften med knappen 'Download'.
Der kan maksimalt dannes udtræk på 1000 koder. Dannelse af store udtræk vil tage mærkbar tid.

Opdeling af filernes dataindhold i kolonner

Ved åbning af .csv filer med et regnearksprogram (fx MS Excel) vil data muligvis automatisk blive opdelt i kolonner. Hvis filen åbnes med alle data samlet i den første kolonne, kan de adskilles med en funktion som Tekst til kolonner (menuen Data) eller Text Import Wizard.
Indstillingerne ved brug af en sådan funktion skal være: 

  • Filtype: 'Afgrænset' 
  • Afgrænsere: 'Tabulator' og 'Semikolon' Tekstkvalifikator: " ('gåseøjne') 
  • (- ingen markering i 'Opfat efterfølgende afgrænsere som én') 
  • Kolonnedataformat: 'Standard'

Filernes basale tegnsæt, både for de faste udskrifter og for egne udtræk, er ANSI/ISO8859-1.

Sikkerhedsproblemer ved download

Hvis der vises en sikkerhedsmelding med teksten:"Internet Explorer har forhindret dette websted i at sende filer til din computer..." kan man højreklikke på teksten og vælge 'Hent fil'.
Er det et hyppigt problem, kan man evt. i browserens indstillinger tilføje www.labterm.dk  under 'Websteder, du har tillid til' ('Trusted site').

LabTerm.dk