Møder med danske brugere

Sundhedsdatastyrelsen indbyder kontaktpersoner fra de laboratoriefaglige videnskabelige foreninger, de selvstændige laboratorier og de enkelte regioner til møde en gang om året.

Kontakt

NPU terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

NPU terminologiens udvikling er brugerdrevet - alle NPU koder er oprettet med basis i eksisterende undersøgelser og deres resultater. Derfor er kontakt med brugerne væsentlig.

Der er udpeget kontaktpersoner fra de laboratoriefaglige videnskabelige foreninger, de selvstændige laboratorier og fra de enkelte regioner, udpeget af de laboratoriefaglige specialeråd/sundhedsfaglige råd.

Sundhedsdatastyrelsens NPU-medarbejdere indbyder kontaktpersonerne til møde en gang om året, og mødes også med andre brugerrepræsentanter, hvis der er ønske om det.