Nationale kortnavne (NKN)

De nationale korte navne (NKN) er udarbejdet med det formål at være klinisk anvendelige navne som supplement til de lange officielle NPU definitioner.

Kontakt

NPU terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

De nationale kort navne anvendes ved skærmvisninger, for at kunne give klinikeren en overordnet forståelse af resultatværdiernes mening. 

NPU terminologiens betegnelser er definerende for arten af et undersøgelsesresultat. Men de er svært læsbare og fylder meget ved præsentation i skærmbilleder.

Der udarbejdes derfor i Danmark korte betegnelser til klinisk oversigtsbrug - de nationale kortnavne (NKN). NKN er ikke unikke og er ikke entydigt definerende for de enkelte arter af resultatværdier; derfor skal det ved skærmvisning af resultatværdier altid være muligt for klinikeren at referere til den definerende NPU betegnelse for yderligere præcisering.

NKN udarbejdes i henhold til vedtagne sproglige retningslinjer, og deres kliniske relevans skal vurderes og godkendes af det relevante laboratoriemedicinske selskab.
Et NKN har maksimalt 35 karakterer.

Læs mere om NKN

 • Eksempler NKN
  Eksempler på NKN og de NPU koder de er knyttet til:
  Karbamid;U
  NPU03930 U—Carbamid; stofk. = ? mmol/l

  Albumin;Ledv
  NPU19675 Ledv(spec.)—Albumin; massek. = ? g/l

  Kulhydratfattigt transferrin[CDT];P
  NPU10000 Transferrin(P)—Kulhydratfattigt transferrin; stoffr. = ?

  Ferritin;P
  NPU03899 P—Ferritin; stofk. = ? pmol/l
  NPU19763 P—Ferritin; massek. = ? µg/l
  - bemærk at dette NKN kan betegne resultater med 2 forskellige NPU koder og med forskellige enheder.
 • Nye NKN

  Der foreligger i dag NKN for omkring 5000 almindeligt anvendte NPU koder. Derudover afventer en del ønsker om NKN godkendelse fra de laboratoriemedicinske selskaber. NKN er integreret med og kan ses og udsøges sammen med NPU koderne. Det samlede sæt udgives som en .csv fil i en opdateret udgave hver måned, til download fra labterm.dk.

  OBS! udgåede NPU koder kan have NKN. Ældre information knyttet til udgåede koder optræder i journalsystemerne, og NPU koderne beholder derfor deres NKN, selv om de er registreret som udgåede. Der nyoprettes ikke NKN til udgåede koder.

  Ønsker om nye NKN, eller om tilretning af eksisterende NKN, sendes til Sundhedsdatastyrelsens administration, labterm@sundhedsdata.dk, som udarbejder forslag, sender dem til det relevante laboratoriemedicinske selskab, og udgiver dem efter godkendelse.

Filer

NKN retningslinjer

Sproglige og administrative retningslinjer for NKN

LabTerm.dk