Nationale kortnavne

De nationale kortnavne (NKN) er udarbejdet med det formål at være klinisk anvendelige navne som supplement til de lange officielle NPU-definitioner.

Kontakt

NPU-terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

NKN er korte betegnelser til klinisk oversigtsbrug. NKN udarbejdes i henhold til vedtagne sproglige retningslinjer, og deres kliniske relevans skal vurderes og godkendes af det relevante laboratoriemedicinske selskab.

Et NKN har maksimalt 35 karakterer.

Mere om nationale kortnavne

 • Eksempler på nationale kortnavne

  Eksempler på NKN og de NPU-koder de er knyttet til:

  Karbamid;U
  NPU03930 U—Carbamid; stofk. = ? mmol/l

  Albumin;Ledv
  NPU19675 Ledv(spec.)—Albumin; massek. = ? g/l

  Ferritin;P
  NPU03899 P—Ferritin; stofk. = ? pmol/l
  NPU19763 P—Ferritin; massek. = ? µg/l
  - bemærk, at dette NKN kan betegne resultater med 2 forskellige NPU-koder og med forskellige enheder.

 • Nye nationale kortnavne

  Der er i dag omkring 6600 aktive NKN. NKN er integreret med og kan ses og udsøges sammen med NPU-koderne. Det samlede sæt publiceres i en opdateret udgave hver måned til download fra LabTerm-databasen.

  OBS! Udgåede NPU-koder kan have NKN. Ældre information knyttet til udgåede koder optræder i journalsystemerne, og NPU-koderne beholder derfor deres NKN, selvom de er registreret som udgåede.

  Ønsker om nye NKN eller om tilretning af eksisterende NKN sendes til NPU-sekretariatet på labterm@sundhedsdata.dk, som udarbejder forslag, sender dem til det relevante laboratoriemedicinske selskab og udgiver dem efter godkendelse.

Filer

Retningslinjer for nationale kortnavne

Søg i NPU-database