Oprettelse af nye NPU-koder

Når der skal etableres NPU-koder til nye resultattyper, er der brug for en del specifikke oplysninger.

Kontakt

NPU terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

Skema til NPU-forslag udfyldes og indsendes til labterm@sundhedsdata.dk 

Nedenstående skal være afklaret, før en NPU-definition kan udarbejdes og en kode tildeles:

  • System (hvilken del af patienten undersøges? fx ’Blod’)
  • Komponent (hvilket stof, celletype eller anden del af systemet studeres? fx Erythrocytter)
  • Egenskabsart (hvilken egenskab bestemmes ved komponenten, fx volumen per celle)
  • >Enhed, hvor det er relevant (fx femtoliter)

NPU definitionerne er yderligere beskrevet med eksempler i NPU terminologiens Brugermanual.

Skema til NPU-forslag udfyldes med de relevante oplysninger og sendes til labterm@sundhedsdata.dk. En enkel måde at angive de fleste af de nødvendige oplysninger kan være at pege på en lignende NPU kode, og så angive hvad der skal være anderledes, fx: "En kode som NPUxxxxx, men med komponenten XXX i stedet for YYY". Komponenter der ikke findes i NPU terminologien i forvejen bliver identificeret og navngivet ud fra kendte internationale kilder. Det fremmer arbejdsgangen væsentligt, når nye komponenter på forhånd er lokaliseret i den relevante internationale database, se Skema til NPU-forslag.

Fil

Ønsker om nye NPU koder

Skema til NPU-forslag (PDF)

Ønsker om mange nye NPU-koder på en gang kan med fordel samles i et regneark med kolonneoverskrifter svarende til felterne i skema til NPU-forslag.

Ændringsforslag til skemaets udformning og indhold modtages gerne.