Faglige referencer

NPU-kodernes definitioner udarbejdes på basis af internationale standarder og internationalt fagsprog for at sikre, at deres betydning er entydig og stabil over tid.

Kontakt

NPU-terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

Kilderne til de engelsksprogede betegnelser er så vidt muligt internationalt anerkendte terminologier og klassifikationer. 

Ved oversættelse af NPU-definitionerne til dansk tilstræbes utvetydighed. Den internationalt standardiserede betegnelse beholdes ofte, fx for navne på mikroorganismer. Almene medicinske begreber oversættes så direkte som muligt, uden brug af trivialnavne.

Af hensyn til læsbarheden suppleres de lange 'definerende' NPU-navne ofte med et nationalt kortnavn (NKN).

Laboratorievidenskabelige selskaber

En række danske videnskabelige selskaber bidrager til arbejdet med den nationale version af NPU-terminologien. De autoriserer de udarbejdede NKN og kan deltage i afklaring af behov for særlige koder udelukkende til nationalt brug, DNK koder.

Mere om sprogbrug

Genetiske sekvensvariationer