Faglige referencer

NPU kodernes definitioner udarbejdes på basis af internationale standarder og internationalt fagsprog for at sikre, at deres betydning er entydig og stabil over tid.

Kontakt

NPU terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

Kilderne til de engelsksprogede betegnelser er så vidt muligt anerkendte internationale terminologier og klassifikationer. De fleste af disse kilder er tilgængelige via åbne databaser eller hjemmesider. Det gør det muligt for brugerne at undersøge eller kontrollere den præcise mening med de enkelte NPU koder.

Ved oversættelse af NPU definitionerne til dansk tilstræbes utvetydighed. Den internationalt standardiserede betegnelse beholdes ofte, fx for navne på mikroorganismer. Kemiske termer fordanskes let i overensstemmelse med Kemisk Ordbog. Almene medicinske begreber oversættes så direkte som muligt, uden brug af trivialnavne.

Af hensyn til læsbarheden suppleres de lange 'definerende' NPU navne ofte med et 'Nationalt kortnavn'(NKN) til brug ved skærmvisning.

Laboratorie videnskabelige selskaber

En række danske videnskabelige selskaber bidrager til arbejdet med den nationale version af NPU terminologien. De autoriserer de udarbejdede NKN, og kan deltage i afklaring af behov for særlige koder udelukkende til nationalt brug (DNK koder).

Læs mere om sprogbrug

Relateret link