Søgning og download i LabTerm

Der findes forskellige muligheder for at fremsøge NPU-koder i LabTerm-databasen. Derudover kan der bruges forskellige hjælpefunktioner i søgningen.

Kontakt

NPU-terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

NPU-koder kan udsøges i databasen på mange måder; man kan bruge kodeværdier, nationale kortnavne, synonymer eller systematiske udtryk, og alle søgekriterier kan kombineres.

Simpel søgning

Vælg det ønskede sprog øverst på siden. Alle koder er tilgængelige på både dansk og engelsk.

Åbn søgefunktionen at trykke ’Søg’ i venstremenuen. Hold musen over et søgefelt for at få forklaret dets funktion.

Hvis du allerede kender NPU/DNK-koden, indtaster du den 5-cifrede kode i feltet ’NPU/DNK kode’. Alternativt kan du skrive i feltet ’Fritekst’, eventuelt i kombination med de andre søgefelter, for at indsnævre søgningen.

Se detaljer om den enkelte kode ved at klikke på kodens helterm eller på de tre prikker til venstre for koden, og vælg ’Detaljer’.

Når du har fundet det ønskede søgeresultat, kan du downloade resultatet ved at sætte flueben i feltet ’NpuKode’ for at vælge alle koder i søgningen eller i feltet ud for den enkelte kode. Tryk derefter på ’Download’ nederst på siden – så genereres udtrækket som semikolonsepareret fil (.csv).

Avanceret søgning

Ved hjælp af feltet ’Syntakstype’ kan du præcisere søgningen med NPU-kodernes enkeltdele:

  • Systemet (eventuelt forkortet, fx Csv, P eller Ledv)
  • Komponenten (uforkortet, fx Hæmoglobin, Salmonella). Hvis komponenten er et kemisk stof med et præfiks, fx 'beta-N-Acetylhexosaminidase', kan der søges på præfikset 'beta-N'. 
  • Egenskab (evt. forkortet, fx 'stofk.', 'vol.fr.', 'massefr.') 
  • Enheden (evt. forkortet, fx 'mmol/l', 'µg/l'). På de fleste tastaturer kan tegnet 'µ' skrives med kombinationen 'Alt Gr + m'.

Flere vejledninger til LabTerm

Find vejledninger til LabTerm

Søg i NPU-database