NPU-standarder og litteratur

Den terminologiske og faglige baggrund for NPU-terminologien fremgår af engelsksprogede dokumenter.

Kontakt

NPU-terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

Det er dels internationale standarder for terminologi og metrologi, dels en serie af rekommandationer udgivet af de organisationer, der varetager NPU-terminologien (IFCC og IUPAC). De fleste er frit tilgængelige i elektronisk form.

Internationale standarder

Laboratorieundersøgelser er i stort omfang baseret på målinger. Det er International System of Units (SI) – metersystemet – der er basis for alle måleenheder i NPU-terminologien.

En anden væsentlig standard er VIM – International Vocabulary of Metrology – Basic and general concepts and associated terms (JCGM 200:2008), som er en ISO/IEC-guide om grundlæggende begreber inden for metrologi, dvs. målevidenskab.

Standarder