NPU standarder og litteratur

Den terminologiske og faglige baggrund for NPU terminologien fremgår af engelsksprogede dokumenter.

Kontakt

NPU terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

Det er dels internationale standarder for terminologi og metrologi, dels en serie af rekommendationer udgivet af de organisationer der varetager NPU terminologien (IFCC og IUPAC). De fleste er frit tilgængelige på elektronisk form. Se siden IFCC-IUPAC udgivelser.

Internationale standarder

Laboratorieundersøgelser er i stort omfang baseret på målinger. Det er International System of Units (SI) - metersystemet - der er basis for alle måleenheder i NPU terminologien.

En anden væsentlig standard er VIM - International Vocabulary of Metrology - Basic and general concepts and associated terms (JCGM 200:2008), som er en ISO/IEC Guide om grundlæggende begreber indenfor metrologi (målevidenskab).

To europæiske (CEN) standarder handler om præsentation af måleresultater indenfor sundhedsområdet. De omhandler hhv. det der står 'før lighedstegnet' (beskrivelsen, navnet), og det der står 'efter lighedstegnet' (talværdi og enhed).
Standarderne er ikke frit tilgængelige for download, men kan erhverves fra Dansk Standard.

  • Health informatics - Representation of dedicated kinds of property in laboratory medicine (DS/EN 1614:2006) 
  • Health informatics - Expression of results of measurements in health sciences (DS/EN 12435:2006)

NPU terminologien er i overensstemmelse med også disse standarder.

Disputats

Afhandling af Dr René Dybkær om begrebet 'egenskab' som det anvendes indenfor terminologi og metrologi - og dermed også i NPU terminologien

Standarder