IFCC og IUPAC udgivelser

IUPAC udgiver en serie af håndbøger om kemisk nomenklatur - IUPAC Nomenclature Books. Et internationalt samarbejde mellem IFCC og IUPAC dokumenterer NPU terminologiens grundprincipper.

Kontakt

NPU terminologi - Dansk Release Center E: labterm@sundhedsdata.dk

En af IUPACs Nomenclature Books, 'The Silver Book', er basis for NPU terminologiens særlige sprogbrug:

  • Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences (Recommendations 1995)
    Den er ikke tilgængelig for download. Håndbogen er under revision i 2011.

En anden bog, 'The Gold Book', samler definitioner for mange af de generelle begreber og termer, der optræder i IUPACs nomenklaturbøger og rekommendationer, og dermed også i NPU terminologien:

  • IUPAC Compendium of Chemical Terminology (1997)

Den er tilgængelig via en on-line database.

Derudover er der i fælles IFCC-IUPAC regi udarbejdet en serie ('Properties and Units in the Clinical Laboratory Sciences') af Recommendations og Technical Reports, der dels beskriver NPU terminologiens principper generelt, dels giver grundlag for og eksempler på brugen inden for forskellige laboratoriefaglige områder.

Disse dokumenter udarbejdes løbende i takt med udviklingen indenfor laboratorieteknologi, og der tilføjes derfor nye Technical Reports og rekommandationer over tid. De kan alle downloades frit.

IFCC og IUPAC publikationer

'Properties and Units' serien