Ordliste for brug af sundhedsdata

Når du bruger sundhedsdata i forskning og behandling, skal du have styr på begreber som aggregerede data, dataansvarlig og pseudonymisering. Ordlisten giver overblik over begreberne og en forklaring på, hvad de betyder.

Du skal overholde en lang række love og regler, når du bruger sundhedsdata og personoplysninger i forskning og patientbehandling. Ordlisten giver en juridisk forklaring på de forskellige begreber, der knytter sig til disse love og regler . Ordlisten skal bidrage til, at der er konsistens og ens forståelse af terminologien og begreberne på sundhedsdataområdet.

Åben ordlisten (PDF)

Om ordforklaringerne

Definitionen af begreberne er primært baseret på autoritative kilder som fx databeskyttelses-forordningen, persondataloven, sundhedsloven, Datatilsynet mv. Begrebsdefinitionerne er juridiske definitioner, og der kan være en forskel i forhold til hvordan de bruges i praksis.

Ordlisten er udarbejdet af Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata (STARS) og bliver opdateret løbende.