Anvendelse af SNOMED CT

National Release Center leverer den terminologi, som bruges ved implementering af sundhedsterminologien SNOMED CT® i danske projekter.

Kontakt

Klassifikationer og Inddata E: snomedct@sundhedsdata.dk

Implementering er et væsentligt fokusområde for Sundhedsdatastyrelsen. Et par af de områder, hvor vi har arbejdet med terminologien i Danmark er:

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

De begreber i SOR, der er standardiserbare, fx institutionstyper og lægelige specialer, stammer fra SNOMED CT.

MiBa

Formålet er at udforme en fælles terminologi, tilpasset danske forhold, for klinisk relevante mikroorganismer (bakterier, virus, svampe og parasitter) samt hyppigt anvendte betegnelser for grupper af mikroorganismer. Terminologien benyttes i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), hvor alle danske mikrobiologiske prøvesvar bliver samlet.

International implementering

Det er muligt at følge internationale implementeringstiltag vedrørende SNOMED CT, ved aktiv deltagelse i det internationale arbejde. Få mere information om deltagelse i forskellige fora, ved at kontakte dit NRC eller læs mere på SNOMED.org.

Mere information

Projekter