Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Anvendelse af SNOMED CT

National Release Center leverer den terminologi, som bruges ved implementering af sundhedsterminologien SNOMED CT® i danske projekter.

Kontakt

Standardisering og it-arkitektur E: snomedct@ssi.dk
Camilla Wiberg Danielsen E: cwd@sundhedsdata.dk T: 2510 7541

Implementering er et væsentligt fokusområde for Sundhedsdatastyrelsen. På nationalt plan foregår implementeringen i øjeblikket på følgende områder: 

  • Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)
  • Beslutningsstøtte, CAVE-register og lægemiddelterminologi
  • MiBa
  • Fællessprog III

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

De begreber i SOR, der er standardiserbare, fx institutionstyper og lægelige specialer, stammer fra SNOMED CT.

Lægemiddelterminologi

Den nye danske lægemiddelterminologi vil blive baseret på SNOMED CT og skal til at starte med fungere som basis for et CAVE register.
CAVE-registeret vil indeholde lægemiddelallergi-oplysninger for alle borger og vil bl.a. blive brugt i forbindelse med automatisk allergitjek.

MiBa

Formålet er at udforme en fælles terminologi, tilpasset danske forhold, for klinisk relevante mikroorganismer (bakterier, virus, svampe og parasitter) samt hyppigt anvendte betegnelser for grupper af mikroorganismer. Terminologien benyttes i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), hvor alle danske mikrobiologiske prøvesvar bliver samlet.

Fælles Sprog III

Formålet med FSIII er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren. Dette skal ske ved at gøre det nemmere for medarbejderne at opdatere og genbruge oplysninger i borgerens omsorgsjournal på tværs af fagområder.

International implementering

Det er muligt at følge internationale implementeringstiltag vedrørende SNOMED CT, ved aktiv deltagelse i IHTSDOs arbejde. Hvis du ønsker at deltage skal du skrive til International Health Terminology Standard Development Organisation, IHTSDO, på adressen: info(at)ihtsdo.org med information om hvilke(n) gruppe du ønsker adgang til og dine kontaktinformationer (på engelsk). Du vil så blive oprettet som bruger til de pågældende grupper og kan følge med og deltage i informationer og diskussioner.

Mere information

Projekter