SNOMED CT-konference 2023

6. september 2023 afholdt Sundhedsdatastyrelsen en EU-finansieret konference om SNOMED CT. Temaet for konferencen var 'SNOMED CT i Danmark - hvad er status, og hvor er vi på vej hen?'

Kontakt

Klassifikationer og Inddata E: snomedct@sundhedsdata.dk

Program for konferencen

  • Præsentation af NRC Danmark v/Sundhedsdatastyrelsen
  • Anvendelse af SNOMED CT i dk-core v/Kirstine Rosenbeck Gøeg, Rosenbeck Informatics
  • Snowstorm: Connecting FHIR ValueSets and SNOMED CT Reference Sets using the SNOMED URI Specification v/Ulrich Andersen
  • Anvendelse af SNOMED CT hos Novo Nordisk v/Bo Roat Jørgensen, Novo Nordisk 
  • SNOMED CT og FSIII v/Mia Ferneborg og Rikke Duvier Holmberg, KL
  • Fælles og ensartet sundhedsterminologi understøtter sammenlignelige data på tværs af systemer og sektorer i Norge v/Julie-Marie Riis, NNIT 
  • Introduktion til SNOMED International og implementeringsstøtte v/Anne Højen, SNOMED International