Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

IHTSDO

IHTSDO, International Health Terminology Standard Development Organisation, er en nonprofit organisation, der udvikler og fremmer anvendelsen af sundhedsterminologien SNOMED CT® for at understøtte en sikker og effektiv udveksling af data inden for sundhedsvæsenet.

Kontakt

Camilla Wiberg Danielsen E: cwd@sundhedsdata.dk T: 2510 7541
Standardisering og it-arkitektur E: snomedct@ssi.dk

SNOMED CT er en klinisk terminologi, og anses for at være den mest omfattende, flersprogede sundhedsterminologi i verden. IHTSDO ejer rettighederne til SNOMED CT og en række andre standarder med relation til sundhedsterminologi.

IHTSDO har til formål at udvikle, vedligeholde og fremme accepten og den korrekte anvendelse af terminologiprodukterne i sundhedssystemer, services og produkter.
IHTSDO ønsker ved hjælp af SNOMED CT at understøtte en sikker, entydig og effektiv udveksling af klinisk sundhedsfaglig information. Der er fokus på at fremme udveksling af data mellem elektroniske patientjournaler således at meningen ikke går tabt. 

Danmark har arbejdet målrettet i en årrække med at opbygge den fornødne kompetence og indsigt, der skal til for at kunne anvende SNOMED CT i Danmark og samtidig deltage i arbejdet med at udvikle specielt den indholdsmæssige del af SNOMED CT.

Der foregår løbende, inden for rammerne af Nationalt Release Center, NRC, en vurdering af den nødvendige involvering i IHTSDO i forhold til de opgaver og medfølgende forpligtelser, der i øvrigt er forbundet med at skulle drive et NRC.

Organisation 

Det at skabe og vedligeholde en international terminologi kræver samarbejde. Derfor har organisationen bl.a. en række Advisory Groups, projektgrupper og Special Interest Groups som bidrager med ekspertviden til samarbejdet.

Organisationen har mulighed for at nedsætte andre organer og aktuelt er der et Member Forum og et Vendor Liaison Forum. 

Medlemmerne er repræsenteret via personer fra medlemslandenes sundhedsmyndigheder og bortset fra et sekretariat og en ledelse bestående af ledende medarbejdere, drives arbejdet af frivillig arbejdskraft eller med ressourcer, som medlemslandene stiller til rådighed.

Relaterede links