Internationalt samarbejde

Danmark er engageret i det internationale samarbejde om sundhedsterminologien SNOMED CT® gennem SNOMED International.

Kontakt

Klassifikationer og Inddata E: snomedct@sundhedsdata.dk

På SNOMED Internationals hjemmeside kan du læse mere om organisationen og finde forskellige SNOMED CT publikationer, fx en lang række guidelines. Det er muligt at få indflydelse på arbejdet med udviklingen af terminologien og de værktøjer, som anvendes i forbindelse med terminologien ved at deltage i for-skellige interesse- og arbejdsgrupper under SNOMED International. Hvis du implementerer SNOMED CT vil Vendor Liaison Forum måske især være relevant.

Deltag

Vendor Liaison Forum er en gruppe for dem, der implementerer SNOMED CT og medlemmerne er bl.a. leverandører og andre interessenter. Det er hensigten, at man i dette forum kan udveksle synspunkter, dele erfaringer og rådgive SNO-MED International i forhold til, hvordan man bedst kan understøtte implemen-tering og arbejdet med SNOMED CT.

Andre arbejdsgrupper arbejder med tekniske områder som oversættelse, udgi-velsesformater, maskinlæsbare modeller og specifikke sundhedsfaglige emner. De fleste grupper mødes to gange om året i april og i oktober.

Ud over de to halvårlige møder foregår der en del mødeaktivitet via telefonkon-ferencer og webseminarer. Det sker via et lukket samarbejdsforum.

Læs om de forskellige grupper og se hvordan man tilmelder sig dem: SNOMED.org

Kommende møder

Mere information