Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Internationalt samarbejde

Danmark er engageret i det internationale samarbejde om sundhedsterminologien SNOMED CT® gennem SNOMED International.

Kontakt

Datakvalitet og -indhold E: snomedct@sundhedsdata.dk
Camilla Wiberg Danielsen E: cwd@sundhedsdata.dk T: 2510 7541

På SNOMED Internationals hjemmeside kan du læse mere om organisationen og finde forskellige SNOMED CT publikationer, fx en lang række guidelines. Det er muligt at få indflydelse på arbejdet med udviklingen af terminologien og de værktøjer, som anvendes i forbindelse med terminologien ved at deltage i forskellige interesse- og arbejdsgrupper under SNOMED International. For licenstagere vil især Vendor Liaison Forum måske være relevant.

Deltag

Vendor Liaison Forum er en gruppe for licenstager af SNOMED CT, og medlemmerne er bl.a. leverandører og andre interessenter. Det er hensigten at man i dette forum kan udveksle synspunkter, dele erfaringer og rådgive SNOMED International i forhold til, hvordan man bedst kan understøtte implementering og arbejdet med SNOMED CT.

Andre arbejdsgrupper arbejder med tekniske områder som oversættelse, udgivelsesformater, maskinlæsbare modeller og specifikke sundhedsfaglige emner. De fleste grupper mødes to gange om året i april og i oktober.

Udover de to halvårlige møder foregår der en del mødeaktivitet via telefonkonferencer og webseminarer, og det sker via et lukket samarbejdsforum.

Læs om de forskellige grupper og se hvordan man tilmelder sig dem på SNOMED.org

Kommende møder

Mere information