Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Internationalt samarbejde IHTSDO

Danmark er engageret i det internationale samarbejde om sundhedsterminologien SNOMED CT® gennem International Health Terminology Standard Development Organisation, IHTSDO.

Kontakt

Standardisering og it-arkitektur E: snomedct@ssi.dk
Camilla Wiberg Danielsen E: cwd@sundhedsdata.dk T: 2510 7541

På IHTSDO's hjemmeside kan du læse mere om organisationen og finde forskellige SNOMED CT publikationer, fx en lang række guidelines. Det er muligt at få indflydelse på arbejdet med udviklingen af terminologien og de værktøjer, som anvendes i forbindelse med terminologien ved at deltage i forskellige interesse- og arbejdsgrupper under IHTSDO. For licenstagere vil især Vendor Liaison Forum og Implementation SIG være relevante.

Deltag

Vendor Liaison Forum er en gruppe for licenstager af SNOMED CT, og medlemmerne er bl.a. leverandører og andre interessenter. Det er hensigten at man i dette forum kan udveksle synspunkter, dele erfaringer og rådgive IHTSDO i forhold til, hvordan man bedst kan understøtte implementering og arbejdet med SNOMED CT.

Andre arbejdsgrupper arbejder med tekniske områder som oversættelse, udgivelsesformater, maskinlæsbare modeller og specifikke sundhedsfaglige emner. De fleste grupper mødes to gange om året i april og i oktober.

Udover de to halvårlige møder foregår der en del mødeaktivitet via telefonkonferencer og webseminarer, og det sker via et lukket samarbejdsforum.

For at blive medlem af en gruppe skal du skrive til IHTSDO på adressen infoihtsdo.org med information om hvilke(n) gruppe du ønsker adgang til og dine kontaktinformationer (på engelsk). Så kan du blive oprettet som bruger til de pågældende grupper, og kan følge med og deltage i informationer og diskussioner.

Kommende møder

Mere information