SNOMED International

SNOMED International er en nonprofit organisation, der udvikler og fremmer anvendelsen af sundhedsterminologien SNOMED CT® for at understøtte en sikker og effektiv udveksling af data inden for sundhedsvæsenet.

Kontakt

Klassifikationer og Inddata E: snomedct@sundhedsdata.dk

SNOMED CT er en klinisk terminologi og anses for at være den mest omfattende, flersprogede sundhedsterminologi i verden. SNOMED International ejer rettighederne til SNOMED CT og en række andre standarder med relation til sundhedsterminologi.

SNOMED International har til formål at udvikle, vedligeholde og fremme accept og korrekt anvendelse af terminologiprodukterne i sundhedssystemer, services og produkter. SNOMED International ønsker ved hjælp af SNOMED CT at understøtte en sikker, entydig og effektiv udveksling af klinisk sundhedsfaglig information. Der er fokus på at fremme udveksling af data mellem elektroniske patientjournaler således at meningen ikke går tabt.

Danmark har arbejdet målrettet i en årrække med at opbygge den fornødne kompetence og indsigt, der skal til for at kunne anvende SNOMED CT i Dan-mark og har samtidig deltaget i arbejdet med at udvikle specielt den indholdsmæssige del af SNOMED CT.

Der foregår løbende, inden for rammerne af Nationalt Release Center, NRC, en vurdering af den nødvendige involvering i SNOMED International i forhold til de opgaver og medfølgende forpligtelser, der i øvrigt er forbundet med at drive et NRC.

Organisation

Det at skabe og vedligeholde en international terminologi kræver samarbejde. Derfor har organisationen SNOMED International bl.a. en række rådgivende grupper, projektgrupper og kliniske referencegrupper som bidrager med ekspertviden til samarbejdet.

Organisationen har mulighed for at nedsætte andre organer og aktuelt er der et Member Forum og et Vendor Liaison Forum. 

Medlemmerne af SNOMED International er repræsenteret via deltagelse i Member Forum og General Assembly.

Relaterede links