Undervisning i SNOMED CT

Via dansk medlemskab af SNOMED International er det muligt at deltage i en række kurser om forskellige SNOMED CT-relevante emner.

Kontakt

Klassifikationer og Inddata E: snomedct@sundhedsdata.dk

SNOMED International tilbyder online-kurser, tutorials og andet materiale, som er tilgængeligt for alle, som ønsker at lære mere om SNOMED CT. På SNOMED Internationals hjemmeside kan du finde information om materialet og om, hvordan du tilmelder dig online-kurserne.

SNOMED CT undervisningsmateriale