Aktuelt om SOR

Her kan du læse om planlagte ændringer og opdateringer i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og de it-systemer, der understøtter SOR-data og -registreringer.

Kontakt

Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9-15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3332 3900
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Nyhedsbrev om SOR

Hvis du vil følge med i ændringer og opdateringer i SOR, kan du abonnere på nyhedsbrevet om SOR.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om SOR

Læs tidligere nyhedsbreve om SOR

Udvikling af klinisk-administrative niveauer (ID27)

9. oktober 2023

Udviklingen af den såkaldte ID27 er påbegyndt sammen med vores leverandør fra CGI i form af et implementeringsnotat og XSD-skemaer til version 3 af SOR XML. Implementeringsnotat og XSD-skemaer er godkendt af regionerne. SOR XML-skemaerne og implementeringsnotatet supplerer den allerede publicerede løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer, og målgruppen er systemleverandører, som i dag anvender SOR XML version 2 til at opdatere deres løsninger med opdaterede SOR-data. Den nuværende SOR XML version 2 vil blive udgivet dagligt i en overgangsperiode på et halvt år efter, at version 3 udgives.

Udviklingstrinene i ID27 vil fremgå af et opdateret roadmap for SOR, som vil blive publiceret i løbet oktober 2023.

Implementeringsnotat ID27 (PDF)
XSD-skemaer (ZIP)

Udfasning af SHAK

9. oktober 2023

Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) udgives for sidste gang i starten af april måned 2025. Datoen hænger sammen med, at regionerne og andre parter skal have 18 måneder til at implementere væsentlige ændringer i deres it-system portefølje. Den 18-måneders-periode er startet primo oktober 2023 i forbindelse med udsendelsen af XSD skemaer til SOR XML version 3. Det betyder, at regionerne ikke kan vedligeholde sygehus-afdelingskoder via SOR brugergrænsefladen fra starten af april måned 2025.

SHAK-milepælen april 2025 vil fremgå af et opdateret roadmap for SOR, som vil blive publiceret i løbet oktober 2023.

SOR Opslagsservice (SORLS) nu på NSP

25. juli 2023

Via forretningsservicen SOR Opslagsservice (SORLS) stilles tre funktioner til rådighed i form af enkelt opslag med enten en SOR kode eller en SHAK kode: Hent alle attributter knyttet til en specifik SOR enhed, hvilken SHAK kode mapper til en given SOR kode med tilhørende SOR- og SHAK attributter, og hvilke SOR koder med tilhørende SOR- og SHAK attributter mapper til en given SHAK kode.

Den nye system-til-system integration er sat i produktion i juni måned 2023.

Se beskrivelse af SORLS-operationerne på nspop.dk

SOR-data kan nu hentes via NSP

SOR-data udstilles nu med daglige opdateringer via NSP. Forskellige typer af SOR-data kan udtrækkes via KopiRegisterService (KRS).

Sundhedsdatastyrelsen stiller et fuldt udtræk af alle SOR-data inklusiv historiske data, SOR-SHAK-mapning og udtræk af seneste ændringer i SOR (deltaudtræk) til rådighed. SOR-data opdateres hver nat.

Der kræves ikke individuel whitelisting for at kunne tilgå SOR-data via Stamdataregistret.

Se beskrivelsen af servicen og tabeller og datatyper

Ny SOR Opslagsservice (SORLS) på NSP på vej

Via forretningsservicen SOR Opslagsservice (SORLS) stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag. Det er operationerne: Hent en SOR-enhed med tilhørende datatyper, SOR/SHAK og SHAK/SOR-mapninger og søgeoperationer.

Den nye system-til-system integration forventes klar til ibrugtagning i 4. kvartal 2022.

Se beskrivelse af SORLS-operationerne på nspop.dk

Nye SOR filudtræk på Sor-filer.sundhedsdata.dk

De nye SOR datasæt med navnet SOR2 Udvidede CSV-filer er nu fuldt frigivet til anvendelse i produktion. De nye filer indeholder fuld historik og nye SORSHAK og SHAKSOR-mapningstabeller.

Læs mere om de nye SOR-datasæt

Endvidere har vi udarbejdet en uddybende vejledning til SOR2 CSV-filerne, der findes her:

SOR2 CSV-filer - Dokumentation til anvendere (PDF)

Plan for fuld implementering af SOR og udfasning af SHAK

Den endelige lukning af Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) er udskudt til Q3 2024. Det er en forudsætning for udfasning af SHAK, at der bevilges finansiering til udvikling af et nyt klinisk-administrativt niveau. Den nye attribut skal anvendes til at vise det kliniske-administrative hierarki. Den nationale SOR-styregruppe har godkendt en revideret tids- og aktivitetsplan for fuld overgang til SOR.

Se plan for fuld overgang til SOR (PDF)
Aktiviteter markeret med rødt forudsætter finansiering.

Løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer

Der er udarbejdet en løsningsbeskrivelse for implementering af klinisk-administrative niveauer i SOR (”ID27”). Løsningsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med de 5 regioner, Statens Serum Institut (HAIBA-projektet) og Sundhedsdatastyrelsen. Dokumentet beskriver blandt andet brugsscenarier, user stories og krav til den overordnede løsning.

Se løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer (PDF)

Ændringer og opdateringer i SOR før 2019

Se ændringer og opdateringer i SOR før 2019