Aktuelt om SOR

Her kan du læse om planlagte ændringer og opdateringer i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og de it-systemer, der understøtter SOR-data og -registreringer.

Kontakt

Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9–15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Nyhedsbrev om SOR

Oplysninger om seneste ændringer og opdateringer i SOR meldes ud via Sundhedsdatastyrelsens nyhedsbrev om SOR.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om SOR
Se tidligere SOR-nyhedsbreve

Kommende SOR-løsninger på Den Nationale Serviceplatform (NSP)

KopiRegisterService (KRS) – SOR Stamdataregister (SOR2)

Forskellige typer SOR-data kan udtrækkes via KRS. SOR-data fra KRS anvendes til fuldt udtræk af historiske data eller seneste ændringer i SOR (deltaudtræk). Filer genereres hver nat.

SOR2-registeret forventes klar til ibrugtagning via Den Nationale Serviceplatforms KopiRegisterService i løbet af 1. kvartal 2022.

Se beskrivelse af SOR2-tabeller og datatyper i KRS på nspop.dk

SOR Opslagsservice (SORLS)

Via forretningsservicen SOR Opslagsservice (SORLS) stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag. Det er operationerne: Hent en SOR-enhed med tilhørende datatyper, SOR/SHAK og SHAK/SOR-mapninger og søgeoperationer.

Den nye system-til-system integration forventes klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2022.

Se beskrivelse af SORLS-operationerne på nspop.dk

Individuel whitelisting er påkrævet for at få adgang til henholdsvis SOR2-registeret og SOR Opslagsservice. Kontakt Den Nationale Servicedesk for at anmode om whitelisting til SOR2-registeret via denne formular:

Kontakt Den Nationale Servicedesk

Kommende nye SOR filudtræk på Sor-filer.sundhedsdata.dk

Nye opdaterede datasæt under navnet 'SOR Udvidede csv filer (SOR2)’ til udtræk vil blive tilgængelige på Sor-filer.sundhedsdata.dk primo 2022.

OBS! Filerne er p.t. lagt ud på websiden Sor-filer.sundhedsdata.dk. De kan tilgås direkte, men da vi er i gang med test tages forbehold for ændringer og ikke-valide data.

Der vil blive udstillet en SorEntity_Daily.csv fil indeholdende et udtræk af:

  • Aktive SOR-enheder
  • Lukninger – der endnu ikke er trådt i kraft 
  • Fremtidige SOR-enheder – for den pågældende dag

Desuden vil en Sor_Complete.zip fil blive udstillet. Indeholder disse 7 tabeller:

  1. EDI Types: Indeholder alle EDI-typer fra SOR for den givne dag
  2. GeoLocations: Indeholder alle SOR-geolokationer for den givne dag
  3. LocationsCodesEDITypeMap: Indeholder mapningsrelationer mellem EanLocationCodes og EDI-typer for den givne dag
  4. LocationsCodes: Indeholder EanLocationCodes-specifik data for den givne dag
  5. SHAKSORMap: Indeholder mapningsrelationer mellem SHAK-koder og SOR-ID’er samt historik for disse
  6. SORClassifications: Indeholder alle SOR-klassifikationer for den givne dag
  7. SOREntity: Indeholder alle SOR-enheder samt historik for disse – til forskel fra Aktuel bør alt fremgå her

Plan for fuld implementering af SOR og udfasning af SHAK

Den endelige lukning af Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) er udskudt til Q2 2024. Det er en forudsætning for udfasning af SHAK, at der bevilges finansiering til udvikling af et nyt klinisk-administrativt niveau. Den nye attribut skal anvendes til at vise det kliniske-administrative hierarki. Den nationale SOR-styregruppe har godkendt en revideret tids- og aktivitetsplan for fuld overgang til SOR.

Se plan for fuld overgang til SOR (PDF)
Aktiviteter markeret med rødt forudsætter finansiering.

Løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer

Der er udarbejdet en løsningsbeskrivelse for implementering af klinisk-administrative niveauer i SOR (”ID27”). Løsningsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med de 5 regioner, Statens Serum Institut (HAIBA-projektet) og Sundhedsdatastyrelsen. Dokumentet beskriver blandt andet brugsscenarier, user stories og krav til den overordnede løsning.

Se løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer (PDF)

Ændringer og opdateringer i SOR før 2019

Se ændringer og opdateringer i SOR før 2019