Aktuelt om SOR

Her kan du læse om planlagte ændringer og opdateringer i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og de it-systemer, der understøtter SOR-data og -registreringer.

Kontakt

Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9-15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3332 3900
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3315 3900

Nyhedsbrev om SOR

Hvis du vil følge med i ændringer og opdateringer i SOR, kan du abonnere på nyhedsbrevet om SOR.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om SOR

Læs tidligere nyhedsbreve om SOR

SOR XML V3 eksempel relateret til ID27

18. april 2024

Der er blevet udarbejdet et eksempel på SOR XML v3 med data fra produktion inklusiv klinisk-administrative værdier for de fem regioner. ZIP filen indeholder også en fil med den nye klassifikation med de klinisk- administrative værdier, så det gør det muligt at omsætte kodeværdierne til tekst.

Se testeksempel-filen (zip)

De testdata, hvor der er tilføjet en klinisk- administrativ værdi fremgår af Excel regnearket, hvor der er et ark for hver region.

Se testdata-filen (Excel)

Udvikling af klinisk-administrative niveauer (ID27) – opdateret XML skemaer til SOR XML v3

16. april 2024

CGI har lavet en mindre justering af XML skemaet SorDataTypeCodes.

I filen OrganisationalLevel.xsd er følgende element fjernet: <xs:element name="SnomedCode" type="xs:long" minOccurs="1"/>
Baggrunden er at ID'en udtrykkes med en SNOMED CT kode.

Derudover er der en ændring i InstitutionOwner.xsd hvor en skemaimport fejlagtigt pegede på digitaliser.dk rettet fra

<xs:import  schemaLocation="http://digitaliser.dk/resource/1945/artefact/CVR_CVRnumberIdentifier.xsd" namespace="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" />
til
<xs:import  schemaLocation="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/CVR_CVRnumberIdentifier.xsd" namespace="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/" />

Se SOR XML v 3_0_0_11_4-2024.zip

CGI bemærker,  at digitaliseringsstyrelsen jo har lukket website rep.oio.dk og CGI forsøger at få dem i tale desangående. Men til udviklingsformål kan man lægge de relevante pakker fra rep.oio.dk på egen IIS webserver, og pege adressen rep.oio.dk til denne IIS webserver.

De relevante pakker er: cpr.dk, cvr.dk, ebxml, infostructurebase, kms.dk, osak.dk, xkom.dk.

Se pakkere i 'Relevante_rep.oio.dk 20240411'(ZIP)

ID27 Implementeringsnotet er blevet opdateret og kan ses her: Implementeringsnotat ID27 v1.1 20240411 (PDF)

SOR-EDI overgår til SEB og MitID som brugerstyring 

26. januar 2024

SOR-EDI overgår grundet eksterne sikkerhedskrav til brugerstyring igennem SEB Classic og MitID Erhverv (regioner med egen IdP kan også anvende disse).  Skiftet forventes gennemført i Q2 '24, som også har været varslet tidligere i et SOR-nyhedsbrev. 

Brugere af SOR-EDI-applikationen skal derfor gøre følgende for fortsat at sikre sig adgang. 

  1. Anmod om at blive tilknyttet SOR-EDI-applikationen i SEB igennem tilslutningsblanketten, der skal sendes til SORpost@sundhedsdata.dk med emnefeltet 'Tilslutning til SEB - SOR EDI'. Hvis I allerede har en SEB-administrator, skal I bede dem om at stå for det. 
    Download tilslutningsblanketten (PDF)
    Læs mere om tilslutning til SEB

  2. Medarbejdere som har brug for adgang til SOR-EDI (med undtagelse af regionale brugere der kan bruge egen IdP) skal have udstedt et MitID Erhverv tilknyttet virksomheden, der er administrator. 
    Bestil MitID Erhverv på https://www.mitid-erhverv.dk/startside/

  3. Medarbejdere som har brug for adgang til SOR-EDI skal tildeles rollen som bruger af 'EDISOR' applikationen på SEB af egen SEB-administrator.  

Opdaterede informationer om omlægningen vil blive lagt ud på 'Aktuelt om SOR', samt udkomme i kommende SOR-nyhedsbreve. 

Spørgsmål til processen eller denne mail kan sendes til SORpost@sundhedsdata.dk.  

Systemleverandører, der aktivt bruger SOR og tildelte lokationsnumre til elektronisk kommunikation er forpligtet til at vedligeholde tilknyttede meddelelsestyper via SOR-EDI på lokationsnumre de administrerer.

Læs mere om de overordnede betingelser for lokationsnumre (PDF)

Opdateret SOR Roadmap 2023-2026

18. december 2023

Der er planlagt en række udviklings- og implementeringsaktiviteter for SOR i de kommende år. Det drejer sig om tekniske og funktionelle opgraderinger af SOR, opsætning af overvågningsløsning, kommuners implementering af SOR Opdateringsservice og ikke mindst forberedende aktiviteter i forbindelse med, at Sygehusklassifikationen (SHAK) udgives for sidste gang primo april 2025. Det betyder, at regionerne ikke kan tilføje eller ændre i SHAK koder efter denne dato.
 
I SOR Roadmap 2023-2026 kan du få et overblik over de igangsatte initiativer hos de forskellige parter såsom MedCom, Regionernes Sundheds it, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og hos os Sundhedsdatastyrelsen. 
 
Af roadmappet ses, hvornår de enkelte aktiviteter foregår, og i målbeskrivelserne findes en detaljeret beskrivelse af, hvad de enkelte aktiviteter indeholder og målene for gennemførelse.

Læs mere om roadmap og målbeskrivelser

Udvikling af klinisk-administrative niveauer (ID27)

9. oktober 2023

Udviklingen af den såkaldte ID27 er påbegyndt sammen med vores leverandør fra CGI i form af et implementeringsnotat og XSD-skemaer til version 3 af SOR XML. Implementeringsnotat og XSD-skemaer er godkendt af regionerne. SOR XML-skemaerne og implementeringsnotatet supplerer den allerede publicerede løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer, og målgruppen er systemleverandører, som i dag anvender SOR XML version 2 til at opdatere deres løsninger med opdaterede SOR-data. Den nuværende SOR XML version 2 vil blive udgivet dagligt i en overgangsperiode på et halvt år efter, at version 3 udgives.

Udviklingstrinene i ID27 vil fremgå af et opdateret roadmap for SOR, som vil blive publiceret i løbet oktober 2023.

Implementeringsnotat ID27 (PDF)
XSD-skemaer (ZIP)

Udfasning af SHAK

9. oktober 2023

Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) udgives for sidste gang i starten af april måned 2025. Datoen hænger sammen med, at regionerne og andre parter skal have 18 måneder til at implementere væsentlige ændringer i deres it-system portefølje. Den 18-måneders-periode er startet primo oktober 2023 i forbindelse med udsendelsen af XSD skemaer til SOR XML version 3. Det betyder, at regionerne ikke kan vedligeholde sygehus-afdelingskoder via SOR brugergrænsefladen fra starten af april måned 2025.

SHAK-milepælen april 2025 vil fremgå af et opdateret roadmap for SOR, som vil blive publiceret i løbet oktober 2023.

SOR Opslagsservice (SORLS) nu på NSP

25. juli 2023

Via forretningsservicen SOR Opslagsservice (SORLS) stilles tre funktioner til rådighed i form af enkelt opslag med enten en SOR kode eller en SHAK kode: Hent alle attributter knyttet til en specifik SOR enhed, hvilken SHAK kode mapper til en given SOR kode med tilhørende SOR- og SHAK attributter, og hvilke SOR koder med tilhørende SOR- og SHAK attributter mapper til en given SHAK kode.

Den nye system-til-system integration er sat i produktion i juni måned 2023.

Se beskrivelse af SORLS-operationerne på nspop.dk

SOR-data kan nu hentes via NSP

SOR-data udstilles nu med daglige opdateringer via NSP. Forskellige typer af SOR-data kan udtrækkes via KopiRegisterService (KRS).

Sundhedsdatastyrelsen stiller et fuldt udtræk af alle SOR-data inklusiv historiske data, SOR-SHAK-mapning og udtræk af seneste ændringer i SOR (deltaudtræk) til rådighed. SOR-data opdateres hver nat.

Der kræves ikke individuel whitelisting for at kunne tilgå SOR-data via Stamdataregistret.

Se beskrivelsen af servicen og tabeller og datatyper

Ny SOR Opslagsservice (SORLS) på NSP på vej

Via forretningsservicen SOR Opslagsservice (SORLS) stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag. Det er operationerne: Hent en SOR-enhed med tilhørende datatyper, SOR/SHAK og SHAK/SOR-mapninger og søgeoperationer.

Den nye system-til-system integration forventes klar til ibrugtagning i 4. kvartal 2022.

Se beskrivelse af SORLS-operationerne på nspop.dk

Nye SOR filudtræk på Sor-filer.sundhedsdata.dk

De nye SOR datasæt med navnet SOR2 Udvidede CSV-filer er nu fuldt frigivet til anvendelse i produktion. De nye filer indeholder fuld historik og nye SORSHAK og SHAKSOR-mapningstabeller.

Læs mere om de nye SOR-datasæt

Endvidere har vi udarbejdet en uddybende vejledning til SOR2 CSV-filerne, der findes her:

SOR2 CSV-filer - Dokumentation til anvendere (PDF)

Plan for fuld implementering af SOR og udfasning af SHAK

Den endelige lukning af Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) er udskudt til Q3 2024. Det er en forudsætning for udfasning af SHAK, at der bevilges finansiering til udvikling af et nyt klinisk-administrativt niveau. Den nye attribut skal anvendes til at vise det kliniske-administrative hierarki. Den nationale SOR-styregruppe har godkendt en revideret tids- og aktivitetsplan for fuld overgang til SOR.

Se plan for fuld overgang til SOR (PDF)
Aktiviteter markeret med rødt forudsætter finansiering.

Løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer

Der er udarbejdet en løsningsbeskrivelse for implementering af klinisk-administrative niveauer i SOR (”ID27”). Løsningsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med de 5 regioner, Statens Serum Institut (HAIBA-projektet) og Sundhedsdatastyrelsen. Dokumentet beskriver blandt andet brugsscenarier, user stories og krav til den overordnede løsning.

Se løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer (PDF)

Ændringer og opdateringer i SOR før 2019

Se ændringer og opdateringer i SOR før 2019