Aktuelt om SOR

Her kan du læse om planlagte ændringer og opdateringer i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og de it-systemer, der understøtter SOR-data og -registreringer.

Kontakt

Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9-15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Nyhedsbrev om SOR

Hvis du vil følge med i ændringer og opdateringer i SOR, kan du abonnere på nyhedsbrevet om SOR.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om SOR

SOR-data kan nu hentes via NSP

SOR-data udstilles nu med daglige opdateringer via NSP. Forskellige typer af SOR-data kan udtrækkes via KopiRegisterService (KRS).

Sundhedsdatastyrelsen stiller et fuldt udtræk af alle SOR-data inklusiv historiske data, SOR-SHAK-mapning og udtræk af seneste ændringer i SOR (deltaudtræk) til rådighed. SOR-data opdateres hver nat.

Der kræves ikke individuel whitelisting for at kunne tilgå SOR data via Stamdataregistret.

Se beskrivelsen af servicen og tabeller og datatyper

Ny SOR Opslagsservice (SORLS) på NSP på vej

Via forretningsservicen SOR Opslagsservice (SORLS) stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag. Det er operationerne: Hent en SOR-enhed med tilhørende datatyper, SOR/SHAK og SHAK/SOR-mapninger og søgeoperationer.

Den nye system-til-system integration forventes klar til ibrugtagning i 4. kvartal 2022.

Se beskrivelse af SORLS-operationerne på nspop.dk

Nye SOR filudtræk på Sor-filer.sundhedsdata.dk

De nye SOR datasæt med navnet SOR2 Udvidede CSV-filer er nu fuldt frigivet til anvendelse i produktion. De nye filer indeholder fuld historik og nye SORSHAK og SHAKSOR-mapningstabeller.

Læs mere om de nye SOR-datasæt

Endvidere har vi udarbejdet en uddybende vejledning til SOR2 CSV-filerne, der findes her:

SOR2 CSV-filer - Dokumentation til anvendere (PDF)

Plan for fuld implementering af SOR og udfasning af SHAK

Den endelige lukning af Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) er udskudt til Q3 2024. Det er en forudsætning for udfasning af SHAK, at der bevilges finansiering til udvikling af et nyt klinisk-administrativt niveau. Den nye attribut skal anvendes til at vise det kliniske-administrative hierarki. Den nationale SOR-styregruppe har godkendt en revideret tids- og aktivitetsplan for fuld overgang til SOR.

Se plan for fuld overgang til SOR (PDF)
Aktiviteter markeret med rødt forudsætter finansiering.

Løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer

Der er udarbejdet en løsningsbeskrivelse for implementering af klinisk-administrative niveauer i SOR (”ID27”). Løsningsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med de 5 regioner, Statens Serum Institut (HAIBA-projektet) og Sundhedsdatastyrelsen. Dokumentet beskriver blandt andet brugsscenarier, user stories og krav til den overordnede løsning.

Se løsningsbeskrivelse for klinisk-administrative niveauer (PDF)

Ændringer og opdateringer i SOR før 2019

Se ændringer og opdateringer i SOR før 2019