Brug af SOR-data

På denne side kan du læse om de webapplikationer og services, hvorfra du kan hente eller søge i SOR-data.

Kontakt

Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9-15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3332 3900
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3315 3900

SOR-data bruges i mange forskellige sundheds-it-løsninger i primær- og sekundærsektoren samt i nationale systemer og registre. I de seneste år er SOR implementeret i Landspatientregisteret, Behandlingsstedsregistret i forbindelse med risikobaseret tilsyn, Sundhedsvæsenets Elektroniske Indberetningsløsning (SEI2) og i Et Samlet Patientoverblik til deling af aftaler med sundhedsvæsenet.

Sådan fungerer SOR-data

 • SOR opdateres dagligt.
 • Ændringer slår igennem dagen efter, fx en adresseændring.
 • Nye enheder optræder i udtrækkene dagen efter, de er oprettet i SOR, med den aktuelle gældende fra dato indeholdende startdatoen.
 • Lukkede enheder optræder i udtrækkene dagen efter, de er registreret lukket i SOR, med den aktuelle gældende til og med dato.

Hvorfra kan SOR-data hentes eller søges i?

SOR-data kan tilgås via internettet, Den Nationale Serviceplatform (NSP) eller sundhedsdatanettet. Vi anbefaler, at du kontakter SOR-teamet på SORpost@sundhedsdata.dk, inden SOR implementeres i egne it-systemer og tages i brug første gang, så vi kan rådgive om, hvilken måde at tilgå SOR-data på der passer bedst til jeres behov.

Det er vigtigt, at I overvejer, hvilket service- og sikkerhedsniveau I har brug for i forbindelse med opdatering af SOR-data, før I vælger, hvilken kilde I ønsker at hente SOR-data fra. Servicen på Den Nationale Serviceplatform er omfattet af supportaftale, der dækker 24/7, og har et meget stabilt, robust og sikkert driftsmiljø i forhold til det, der tilbydes via vores webservice sor-filer.sundhedsdata.dk.

For it-udviklere

Hvis du har brug for en systemmæssig introduktion til SOR, kan du læse mere her:

Vejledning til systemanvendelse af SOR-data (PDF)
Bilag: SOR-profileringsark (Excel)

Vejledninger

 • Rediger eller søg i SOR-data

  Som SOR-ansvarlig og SOR-bruger i en region kan du oprette, ændre eller slette SOR-data via it-applikationen SOR GUI med din SEB-brugeradgang. Her kan du også søge direkte samt udtrække specifikke data i CSV-format.

  Alle, der er tilsluttet Sundhedsdatanettet, kan desuden fremsøge SOR-data og downloade data direkte fra SOR via gæsteadgang, uden at have en SEB-adgang og være logget på med MitID-adgang.

  Log på SOR GUI-applikationen
  Vejledning til SOR GUI-applikationen (PDF)

 • Rediger eller søg i EDI-data

  SOR EDI er en applikation til systemleverandører og SOR-ansvarlige til administration af meddelelsestyper på lokationsnumre. Du skal have et brugernavn og password for at få adgang til applikationen.

  Det er også muligt for systemleverandører og SOR-ansvarlige at vedligeholde oplysninger om it-Systemer og VANS-leverandører.

  Hvis du som leverandør ønsker adgang til at kunne opdatere data om meddelelsestyper på dine kunders lokationsnumre i SOR, kan du kontakte SOR-teamet i Sundhedsdatastyrelsen via SORpost@sundhedsdata.dk

  Log på SOR EDI-applikationen
  Vejledning til SOR EDI-applikationen (PDF)

 • Søg i SOR via SOR Browseren

  Du kan søge efter SOR-enheder, SOR-koder, adresser på behandlingssteder, organisatoriske hierarkier mv. i søgeportalen SOR Browseren. Det er muligt at afgrænse din søgning med søgeord og forskellige filtre (enhedstype, enhedsstatus, speciale, adresse, dato, lokationsnummer og/eller EDI-type).

  Du kan eksportere dit søgeresultat til en CSV-fil ved at klikke på ’Eksporter’. Du skal dog være opmærksom på, at der ikke kan eksporteres flere end ca. 1.000 rækker via SOR Browseren. 

  Hvis du har behov for større uddrag af SOR-registeret, kan du hente en CSV-fil med alle SOR-enheder på hjemmesiden sor-filer.sundhedsdata.dk.

  Gå til SOR Browseren
  Vejledning til søgning i SOR Browseren

 • Hent SOR-data fra fildelingsside

  SOR-data kan hentes fra vores fildelingsside på internettet. SOR-data-filsæt kan bruges til systemmæssig anvendelse i sundheds-it-løsninger, hvor der skal hentes dagligt opdaterede SOR-data. SOR-data opdateres hver nat. 

  SOR-filerne, der kan hentes i både CSV- og XML-format på fildelingssiden, kan bruges til at få indsigt i dataindholdet i SOR ved download af de enkelte filer til eget it-miljø. 

  Med de nye udvidede CSV-filsæt (Udvidede CSV-filer, SOR2) kan man også hente historiske data og SORSHAK-mapninger. 

  Der kræves ikke brugernavn og adgangskode for at hente SOR-data filer fra fildelingssiden

  Gå til fildelingssiden

  SOR2 CSV-filer - Dokumentation til anvendere (PDF)

 • Hent CSV-udtræk

  Du kan bruge data i CSV-format, når du ønsker at se de aktuelle opdateringer med det samme og med tekst. Det er fx en fordel, hvis du ønsker at se ændringer, der ellers først ville slå igennem 7 dage efter opdateringen.

  Nuværende CSV-filer

  Du kan downloade de aktuelle SOR-udtræk fra vores fildelingsservice:

  Download aktuelle SOR-data i CSV-format, version 1.2.1.19 
  Dokumentation af CSV-udtrækket

  De nuværende CSV-filsæt vil blive udfaset på et endnu ikke fastsat tidspunkt.

  SOR-enheder med en lukkedato forsvinder fra CSV-filen/SOREntity_Daily filen, når lukkedatoen er overskredet. Fx vil en enhed med lukkedato 31-3-2021 ikke være med i udtrækket den 1-4-2021. SOREntity CSV-filen indeholder den fulde historik, så den vil naturligvis også indeholde de lukkede enheder.

  Udvidede CSV-filer

  SOR2-datafilerne indeholder ’udvidede’ SOR-filer med et forbedret indhold, herunder fuld historik for SOR-enheder og nye SORSHAK- og SHAKSOR-mapningstabeller.

  Vejledning og beskrivelse af SOR2 CSV-filer (PDF)

  SorEntity_Daily.csv-fil indeholder følgende udtræk:

  1. Aktive SOR-enheder
  2. Lukninger, der endnu ikke er trådt i kraft 
  3. Fremtidige SOR-enheder for den pågældende dag

  Sor_Complete.zip-fil indeholder disse 7 tabeller:

  1. EDI Types: Indeholder alle EDI-typer fra SOR for den givne dag
  2. GeoLocations: Indeholder alle SOR-geolokationer for den givne dag
  3. LocationsCodesEDITypeMap: Indeholder mapningsrelationer mellem EanLocationCodes og EDI-typer for den givne dag
  4. LocationsCodes: Indeholder EanLocationCodes-specifik data for den givne dag
  5. SHAKSORMap: Indeholder mapningsrelationer mellem SHAK-koder og SOR-ID’er samt historik for disse
  6. SORClassifications: Indeholder alle SOR-klassifikationer for den givne dag
  7. SOREntity: Indeholder alle SOR-enheder samt historik for disse (til forskel fra SOREntity_Daily.csv bør alt fremgå her).
 • Hent XML-udtræk

  SOR-data i XML-format bruges til indlæsning og systemmæssig brug i sundheds-it-løsninger, hvor der skal hentes opdaterede SOR-data dagligt. 

  XML-filen indeholder ikke historik. Formatet indeholder koder og er ikke læsbart, og det kan derfor ikke bruges til manuel behandling.

  ZIP-filen indeholder 3 XML-filer:

  1. Sor.xml (indeholder aktive, lukkede og fremtidige enheder)
  2. SorDataCodeTypes.xml (indeholder koder for typer brugt i SOR)
  3. GeographicalLocalisations.xml (indeholder oplysninger for de geografiske lokalisationer i SOR).

  I dokumentationen nedenfor findes beskrivelser af datatyperne, anvendelse og beskrivelse af de enkelte XML-elementer. De nuværende XML-filsæt vil blive udfaset på et endnu ikke fastsat tidspunkt.

  SOR-enheder, der er lukket, vil også optræde i XML-filen, efter lukkedatoen er passeret. Fx er en enhed med lukkedato 31-1-2022 stadig med i XML-udtrækket den 1-2-2022 til forskel for CSV-filerne.

  Download data fra SOR i XML-format, version 2.0.0 (ZIP)
  Dokumentation af SOR XML, version 2.0.0

 • Hent EDI-type-filer

  EDI-type-filen anvendes typisk af praksissektoren.

  Download EDI-typer i CSV-format

 • Hent XSD- og Skema-filer

  XSD-filerne indeholder en formel beskrivelse og definition af XML-dokumentelementerne, dvs. de datadefinitioner, der er gemt i XML-tekstformat. XSD-filen indeholder et sæt regler, som en XML-fil skal følge for at blive betragtet som en ordentlig XML-fil. De kan bruges til at kontrollere eller validere XML-dokumenter i forhold til de regler, der er pålagt af XSD Schemaet. 

  SOR XML dokumentationen v. 2.0 indeholder information om ændringer siden version 1.0.0, grafisk visning af skemaerne, beskrivelser af XML elementer, datatyper med videre. Du vil også kunne finde ZIP-filen ’SorSchema.zip’ i rækken af XSD-filer.

  Download XSD-filer v.2.0
  Download XML dokumentation v.2.0

 • Adgang til SOR-data-filer på testmiljøet

  Hvis du har brug for få fil udtræk fra testmiljøet, kan du få adgang ved at kontakte Sundhedsdatastyrelsen på servicedesk@sundhedsdata.dk. Skriv ’Adgang til SOR-testmiljø’ i emnefeltet.

  Hent filudtræk fra testmiljøet

 • Hent SOR Opslagsdata

  Opslagsdata er de faste data, der kan registreres på enhederne. For at få adgang til SOR Opslagsdata skal du være på Sundhedsdatanettet. SOR Opslagsdata bliver også omtalt som SOR Lookup data.

  Følgende opslagsdata vises: enhedstyper, kliniske specialer, typer for kliniske specialer, regions- og systemtyper, netoperatører, systemleverandører og EDI-typer.

  Gå til SOR Opslagsdata

 • Hent SOR-data via NSP

  SOR-data kan hentes via system-til-system integration til Stamdatamodulets KopiRegisterService (SKRS) på Den Nationale Serviceplatform (NSP).

  Sundhedsdatastyrelsen stiller et fuldt udtræk af alle SOR-data inklusiv historiske data, SOR-SHAK-mapning og udtræk af seneste ændringer i SOR (deltaudtræk) til rådighed.

  Der kræves ikke individuel whitelisting for at kunne tilgå SOR data via Stamdataregistret.

  Se beskrivelsen af servicen og tabeller og datatyper

 • Rediger i SOR-data via NSP

  SOR-data kan opdateres via system-til-system integration til SOR Opdaterings Servicen (SORUS). 

  Der kræves individuel whitelisting. Inden løsningen tages i brug (herunder påbegyndelse af testforløb) skal anvenderne derfor rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens SOR team på sorpost@sundhedsdata.dk.

  Anvendere er typisk regionernes SOR-administratorer på sygehuse, der har behov for løbende at redigere i deres SOR-data.

  Se leverancebeskrivelse, guide til anvendere mv.

 • Integrer til SOR Opslagsservice via NSP

  Via forretningsservicen SOR Opslagsservice (SORLS) stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag. Det er operationerne: Hent en SOR enhed med tilhørende datatyper, SOR/SHAK og SHAK/SOR-mapninger og søgeoperationer.

  Se beskrivelse af SORLS-operationerne på nspop.dk

  SOR Opslagsservice er en del af de basispakker, som anvenderne af NSP tilbydes. Basispakkerne er opdelt efter organisationstyperne Region, Kommune, Lægepraksis og Apoteker. Der kræves derfor ikke individuel whitelisting for at få adgang til servicen. Kontakt Den Nationale Servicedesk for at få adgang til basispakkerne, hvis din organisation ikke allerede har det:

  Kontakt Den Nationale Servicedesk