SOR for kommuner

Her kan du læse, hvordan du får adgang til at redigere og søge i organisatoriske enheder i kommunerne i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).

Kontakt

Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9-15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3332 3900
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3315 3900

Alle kommuner har ansvar for at oprette, vedligeholde og lukke egen kommunes organisatoriske enheder i SOR som fx centre for misbrugsbehandling, bosteder, genoptræningsenheder eller tandplejeklinikker.

Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for at oprette, vedligeholde og lukke kommunernes sundhedsinstitutioner, fx Børne- og Ungeforvaltningen, Sundhed og Ældre eller kommunernes lokationsnumre.

Lokationsnumre

Lokationsnumre kan knyttes til både sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder. Ved bestilling af nyt eller opdatering/lukning af eksisterende lokationsnummer skal kommunens SOR-ansvarlige kontakte SOR-teamet i Sundhedsdatastyrelsen på SORpost@sundhedsdata.dk og oplyse SOR-koden og/eller lokationsnummeret på den relevante SOR-enhed samt navn på journalsystem.

Meddelelsestyper

MedCom og nogle få af kommunernes systemleverandører vedligeholder EDI-meddelelsestyper, fx elektronisk sygehushenvisning, bookingsvar eller korrespondancesvar, på kommunernes lokationsnumre via SOR EDI-applikationen. MedCom har udarbejdet en liste over alle de enheder i en kommune, der har et lokationsnummer, med information om, hvilke meddelelsestyper de kan modtage og afsende. Den seneste version af listen kan rekvireres hos MedCom.

Er du ny SOR-bruger?

Sådan bliver du klar til at redigere i SOR:

 1. Opret en digital medarbejdersignatur
  Det gør du ved at kontakte din lokale it-ansvarlige.
 2. Opret dig som bruger i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB)
  Det gør du ved at kontakte din lokale brugeradministrator. Din SOR-ansvarlige kan hjælpe dig med at finde frem til jeres lokale SEB-brugeradministrator.
  Sådan kommer du på SEB
 3. Modtag besked om tildeling af brugerrettigheder til SOR
  Når du har fået en mail fra din lokale brugeradministrator om, at du har fået tildelt brugerrettigheder til SOR, er du klar til at logge på SOR. Se nedenfor under ’Adgange og vejledninger’, hvordan du gør. Hvis der opstår tekniske problemer skal du kontakte din lokale brugeradministrator.

SOR-ansvarlige i kommunerne

Der er udpeget 1-2 kommunale SOR-ansvarlige for hver kommune, som varetager kommunens vedligeholdelse af SOR-data. Hvis du ikke selv er SOR-ansvarlig, men har behov for at få oprettet, opdateret eller lukket en af de kommunale sundhedsinstitutioner i SOR, skal du kontakte den SOR-ansvarlige i din kommune. Du kan finde kontaktoplysninger på de SOR-ansvarlige her:

Se liste over SOR-ansvarlige i kommunerne (PDF)

Adgange og vejledninger