Videreudvikling af SOR

SOR videreudvikles og opdateres løbende. Ændringsønsker kan meldes til SOR-teamet og prioriteres løbende af SOR porteføljegruppen.

Kontakt

Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3315 3900

Sundhedsdatastyrelsen arbejder kontinuerligt på at SOR bedst muligt repræsenterer det danske sundhedsvæsens organisations- og adressedata samt understøtter de mange systemer, der benytter sig af SOR-data. SOR og de bagvedliggende systemer bliver løbende holdt opdateret og videreudviklet med input til prioriteringen af opgaver fra vores mange interessenter. Denne dialog foregår løbende igennem SOR porteføljegruppen, men der er også åbent for input til ændringsønsker, der indledningsvis behandles af SOR-teamet inden de eventuelt tages op til prioritering i SOR porteføljegruppen.

SOR porteføljegruppen

Porteføljegruppens formål er at repræsentere forretningsbehov, både ift. indberetning og brug af SOR-data samt herunder bidrage til at indsamle, kvalificere og prioritere ændringsønsker, så Sundhedsdatastyrelsen kan fokusere på de SOR-opgaver, der giver størst forretningsværdi.

Læs porteføljegruppens kommissorium (PDF)

Porteføljegruppens medlemmer er udpeget ud fra hensynet til bred repræsentation af sundhedsvæsenets forskellige interessenter, der bruger SOR i deres sundheds-it-løsninger og har erfaring fra praksis med brug af SOR. Gruppen består af repræsentanter fra forskellige sektorer: Stat, kommuner, regioner og it-leverandører samt MedCom. Endvidere er der repræsentation af forskellige faglige områder og kompetencer så som forretnings-, arkitektur- og systemforvaltningsmæssige profiler. 

Ændringsønsker til SOR

Ændringsønsker til SOR kan indsendes til SORpost@sundhedsdata.dk med en vedhæftet ændringsønskeblanket.

Blanket til ændringsønsker til SOR (Word)

Alle ændringsønsker bliver indledningsvis visiteret og behandlet af SOR-teamet, hvorefter eventuel prioritering af ændringsønsket bliver løftet op i porteføljegruppen. Spørgsmålene i blanketten skal besvare så fyldestgørende som muligt. Eventuelle tvivlsspørgsmål eller behov for uddybning bliver taget i dialog med indmelderen for at sikre den bedst mulige vurdering af ændringsønsket.