Faglig og teknisk support

Hvis du har brug for teknisk eller faglig hjælp til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), har du forskellige muligheder for support.

Faglig support

SOR-teamet i Sundhedsdatastyrelsen kan rådgive sundhedsfaglige personer og systemleverandører om registreringspraksis, brug af SOR-data og brug af SOR i it-applikationer som fx SOR Selvbetjeningsløsningen.

Hvis du har brug for faglig support, kan du kontakte SOR-teamet i Sundhedsdatastyrelsen på SORpost@sundhedsdata.dk:

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30
T: 3315 3900

Teknisk support

Hvis du oplever fejl i SOR’s it applikationer eller problemer med adgang til SOR, skal du kontakte Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk:

 • Ring på telefon 3332 3900 (mandag-fredag kl. 9-15)
 • Skriv til e-mail: servicedesk@sundhedsdata.dk (e-mails behandles mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.30)

Akutte henvendelser skal altid meldes via til telefon til Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk på telefon 3332 3900.

Afklaring inden henvendelse til Servicedesk

For at sikre at du får hurtigt og mest effektiv hjælp, skal du have afklaret følgende, inden du kontakter Servicedesk:

 • Har du været i kontakt med jeres egen support?
 • Er det udelukket, at der er lokale problemer med strøm, LAN, internettet etc.?
 • Har EPJ-/EOJ-/LPS-/apotekssystemleverandøren været inddraget, og har de vurderet fejlen?

Når du kontakter Servicedesk, skal du have følgende oplysninger klar:

 • Applikationsnavn (Hvilket system drejer det sig om?
 • Emne (Kort og præcist, fx SOR Browseren kan ikke tilgås)
 • Uddybende beskrivelse af problem/fejlsituation/spørgsmål (Hvor i systemet sker fejlen? Hvilken handling udløser fejlen? Hvornår oplevede du fejlen første gang? Hvor længe har du oplevet fejlen?)
 • Fejlens indvirkning på forretningen (Hvor mange er berørt? Hvor kritisk er det?)
 • Resultat af undersøgelse af lokale forhold (strøm, LAN, anden PC, internet, anden browser etc.)
 • Kontaktperson inkl. telefonnummer og e-mail
 • Oplysninger om, hvem der har visiteret sagen i kundens egen it-supportfunktion
 • Teknisk kontaktperson inkl. navn, e-mail, telefonnummer og træffetider
 • Kontaktperson hos EPJ-/EOJ-/LPS-/apotekssystemleverandør, hvis denne har været involveret
 • Specielle forhold omkring adgang og kontaktpersoner.

Support for it-professionelle, der anvender NSP-services

Hvis du har brug for support i forhold til SOR Opdateringsservice (SORUS), skal du kontakte Den Nationale Servicedesk telefonisk eller via en webformular:

 • Opret sag hos Den Nationale Servicedesk  (overvåges hverdage kl. 8-16)
 • Ved akutte henvendelser: Ring på telefon 3314 3900 (svarer 24/7)

For at sikre at du får hurtigt og mest effektiv hjælp, skal du have afklaret følgende, inden du kontakter Servicedesk:

 • Har du været i kontakt med jeres egen support?
 • Er det udelukket, at der er lokale problemer med strøm, LAN, internettet etc.?
 • Har EPJ-/EOJ-/LPS-/apotekssystemleverandøren været inddraget, og har de vurderet fejlen?