Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb skal understøtte bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter med komplekse patientforløb, deres pårørende og sundhedsprofessionelle.

Kontakt

Patienter med komplekse forløb mangler overblik og koordinering af deres behandling på tværs af sundhedsvæsnet. Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb skal fremme koordineringen og samarbejdet mellem sundhedspersoner og patienter med komplekse patientforløb og deres pårørende.

Dette sker ved at udvikle og afprøve nye digitale services vedr. deling af aftaler, planer og indsatser, stamdata og kontaktinformation, der understøtter overblik og koordinering for patienter og pårørende. Løsningerne udvikles i den nationale infrastruktur på sundhedsområdet med de tilhørende sikkerhedskomponenter.

Filer

Spørgsmål og svar om patientens aftaleoversigt og NPI

Læs mere om sammenhængen mellem pilotprojektet om patientens aftaleoversigt og bekendtgørelsen om Nationalt Patientindeks (NPI).

Fakta

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb startede op i efteråret 2016 og afsluttes ved udgangen af 2019. Programmet består af fire underordnede projekter:

  • Fælles Stamkort
  • Planer og Indsatser
  • Analyse af patientens mål
  • Fælles pilotprojekt for deling af aftaler, Fælles Stamkort og Planer og Indsatser

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb er oprettet på baggrund af de udfordringer og behov, der blev beskrevet i et fælles afklaringsprojekt aftalt i ØA15 om bedre digital understøttelse af komplekse tværgående patientforløb.

Samarbejdspartnere

Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.