Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fælles pilotafprøvning

Pilotprojektet skal afprøve programmets digitale løsninger og vurdere værdien for patienter, pårørende og deres behandlere.

Kontakt

I pilotprojektet afprøves programmets digitale løsninger i forhold til et begrænset antal patienter for at kunne tage stilling til hvordan de udviklede løsninger virker, og hvilken gevinst de giver.

Pilotprojektet afprøver tre løsninger:

Afprøvningen sker som ét samlet pilotprojekt, da gevinsten bedst kan vurderes, når alle tre løsninger er tilgængelige. Pilotprojektet er inddelt i tre faser, hvor delingen af aftaler kommer først, derefter kommer Fælles Stamkort og til sidst Planer og Indsatser.

Oversigt over faser i programmet

Formål med projektet

Projektet skal afprøve de tre løsninger i afgrænsede geografiske områder: Region Nordjylland og Frederikshavns Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune og afklare hvilken værdi det giver for patienter og pårørende at have adgang til disse oplysninger, samt hvilken værdi det giver sundhedspersoner at kunne bruge oplysningerne i deres daglige arbejde. På baggrund af disse erfaringer besluttes det, om løsningerne skal udbredes til alle patienter.

Projektets leverance

Projektet vil levere en samlet pilotafprøvningsrapport som identificerer og evaluerer det kvalitetsløft, som indsatsområderne tilfører patienter og pårørende samt sundhedspersonale i regioner, kommuner og almen praksis.

Fakta

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

Projektet er et af udviklingsprojekterne under Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb, der skal sikre at patienter og pårørende får et bedre overblik over deres samlede behandling og understøtte koordinering på tværs af sektorer. Denne indsats for bedre digitalt samarbejde er aftalt i 2016 med bl.a. Handlingsplanen for Den ældre medicinske patient og Kræftplan IV fra 2016.
Læs mere om Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb