Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fælles pilotafprøvning

Projektet Fælles pilotafprøvning skal afprøve løsningerne for Aftaler, Fælles Stamkort og Planer og Indsatser og vurdere værdien for patienter, pårørende og deres behandlere.

Kontakt

Baggrund for projektet

I afklaringsprojektet om komplekse forløb er der peget på tre tiltag, der skal forbedre koordination og overblik for patienter med komplekse forløb:

Aftaleoversigten skal give patienter og sundhedspersoner et hurtigt overblik over patientens aftaler med hospitaler, kommuner og almen praksis, hvilket fx muliggør, at der tages hensyn til allerede indkaldte aftaler ved booking og at de sundhedsprofessionelle kan se hvilke øvrige forløb patienten er i gang med.

Fælles Stamkort skal give sundhedspersoner mulighed for hurtigt at kunne tilgå patientens stamdata som CPR oplysninger samt oplysninger om patienten selv fx sprog. Desuden skal man her kunne se pårørendes kontaktoplysninger samt evt. kontaktoplysninger på øvrige aktører, der er tilknyttet patienten. Fælles Stamkort skal forhindre, at patienten igen og igen skal udlevere de samme oplysninger og give sundhedsprofessionelle bedre mulighed for at koordinere, f.eks. i udskrivningssituationen.

Deling af Planer og Indsatser skal give patienter og pårørende overblik over den planlagte behandling og muliggøre at dele oplysninger om patientens behandling og indsatser mellem de sundhedspersoner, som har patienten i aktuel behandling. Delingen af disse oplysninger skal give en bedre koordinering i sektorovergange.

For at kunne tage stilling til hvordan de udviklede løsninger virker, og hvilken gevinst de giver, afprøves programmets leverancer i den nationale infrastruktur med de tilhørende nationale sikkerhedskomponenter ift. et begrænset antal patienter.

Afprøvningen sker som ét samlet pilotprojekt, da gevinsten bedst opnås når både Aftaleoversigten, Fælles Stamkort og Planer og Indsatser er tilgængelige. Pilotprojektet er inddelt i tre faser, hvor delingen af Aftaler kommer først, derefter kommer Fælles Stamkort og til sidst Planer og Indsatser.

Oversigt over faser i programmet

Formål med projektet

Projektet skal afprøve de tre løsninger i afgrænsede geografiske områder, samt afklare hvilken værdi det giver for patienter og pårørende at kunne tilgå disse overblik samt værdien for sundhedspersoner i at kunne bruge oplysningerne i deres daglige arbejde. På baggrund af disse erfaringer besluttes det, om løsningerne skal udbredes.

Projektets leverance

Projektet vil igennem flere faser levere en samlet pilotafprøvningsrapport som identificerer og evaluerer det kvalitetsløft, som indsatsområderne tilfører patienter og pårørende samt sundhedspersonale i regioner, kommuner og almen praksis.

Fakta

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

Projektet er et af udviklingsprojekterne under Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb, der skal sikre at patienter og pårørende får et bedre overblik over deres samlede behandling og understøtte koordinering på tværs af sektorer. Denne indsats for bedre digitalt samarbejde er aftalt i 2016 med bl.a. Handlingsplanen for Den ældre medicinske patient og Kræftplan IV fra 2016.
Læs mere om Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb