Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Projekt Fælles Stamkort

Fælles Stamkort skal give patienter tryghed for, at sundhedspersoner, der er involveret i deres behandling, har nem og sikker adgang til oplysninger om bl.a. pårørende

Kontakt

Kathrine Roneklint Noer E: krno@sundhedsdata.dk T: 3268 4811

Baggrund for projektet

Fælles Stamkort skal understøtte, at alle relevante sundhedspersoner kan få en nem og sikker adgang til de samme stamoplysninger om de patienter, som de har i behandling. I analyserne, som ligger til grund for projektet peger patienter på, at de oplever at blive spurgt om de samme oplysninger igen og igen fx hvem deres nærmeste pårørende er, fordi oplysningerne i dag ikke bliver delt struktureret på tværs af sundhedsvæsenet.

Sundhedspersonalet, der har patienten i behandling, har derfor problemer med at finde frem til de rette oplysninger om patienten, de pårørende og andre sundhedspersoner, som de har brug for at koordinere med.

Relevante sundhedspersoner har med sundhedslovens §42a i dag adgang til at indhente de oplysninger, som samles i Fælles Stamkort til brug for aktuel behandling. Men hvor læger og sygeplejersker i dag er nødt til fx at ringe rundt eller vente på svar på skriftlige henvendelser for at få den nødvendige information fra andre sundhedspersoner, så skal stamkortet sikre en lettere og hurtigere adgang til oplysningerne.

Løsning

Med det Fælles Stamkort skal sundhedspersonalet på sigt let og hurtigt kunne tilgå relevante oplysninger bl.a. pårørendes kontaktoplysninger, personlige hensyn og patientens boligsituation. Det skal give patienter og pårørende tryghed for, at de rigtige oplysninger kan deles mellem de sundhedspersoner, som patienterne møder i deres behandlingsforløb.

Som borger skal du selv indtaste en række af stamkortets oplysninger via hjemmesiden sundhed.dk. Fx vil du kunne indtaste dine pårørendes navn, kontaktoplysninger og jeres relation. Sundhedspersonalet vil derefter kunne se oplysningerne i det Fælles Stamkort, så de fx i forbindelse med en akut indlæggelse hurtigt kan kontakte den eller de pårørende, som du selv har ønsket, bliver kontaktet – uanset om der er tale om et tæt familiemedlem eller en nær bekendt.

Du kan som borger til enhver tid kan frabede dig, at stamoplysningerne bliver delt.

Sikkerhed

Kun sundhedspersoner, som har borgeren i aktuel behandling har adgang til oplysningerne i Fælles Stamkort. Det vil være ulovligt og strafbart, hvis man indhenter oplysningerne uden, at de er nødvendige i forbindelse med aktuel behandling. Derfor bliver alle opslag på registret logget, og du får som borger adgang til at se, hvem der har set på dit Fælles Stamkort i lighed med den visning af log, der i dag findes for Fælles Medicinkort.

Projektets leverance

Projektet skal ved udgangen af 2017 levere den tekniske løsning, der giver mulighed for at se og indtaste stamoplysninger via Sundhed.dk, og gøre det muligt for sundhedspersoner at tilgå disse oplysninger via deres fagsystem. Løsningen udarbejdes i sundhedsvæsenets nationale infrastruktur for at give alle parter overblik over patientens stamdata. 

Pilotprojekt

Stamkortet skal udbygges løbende og i første version, som leveres teknisk ved udgangen af 2017, vil oplysninger om bopæl, pårørendes kontaktoplysninger og sprog indgå.  Version 1 afprøves i en pilot i Region Nordjylland og Frederikshavns Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Ved udgangen af 2019 vil der på baggrund af pilotprojektet være en evaluering af, om løsningen skal udbredes nationalt.

Læs mere om pilotprojektet for deling af aftaler, Fælles Stamkort og Planer og Indsatser

Fakta

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

Projektet er et af udviklingsprojekterne under Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb, der skal sikre at patienter og pårørende får et bedre overblik over deres samlede behandling og understøtte koordinering på tværs af sektorer. Denne indsats for bedre digitalt samarbejde er aftalt i 2016 med bl.a. Handlingsplanen for Den ældre medicinske patient og Kræftplan IV fra 2016.
Læs mere om Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb