Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Projekt Planer og Indsatser

Delprojektet vedrørende deling af planer og indsatser skal give patienten overblik over de planer og indsatser, der er lagt for behandling. Sundhedspersoner, der har patienten i behandling, skal også have adgang til planerne.

Kontakt

Baggrunden for projektet er et ønske om at give patienten adgang til de planer der er lagt for behandlingen på hospitalet, i kommunen og hos egen læge. Projektet skal også give mulig-hed for, at du som patient kan give pårørende adgang til at se dine planer.

Læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, der er involveret i din behandling vil også få adgang til at se planer og indsatser, der er relevante for at give dig en bedre behandling. I dag opstår der, især ved udskrivning, situationer, hvor sundhedspersoner ikke har adgang til relevante oplysninger, hvilket betyder, at der bruges tid på at indhente oplysningerne, eller at behandlingen ikke får den kvalitet, den kunne have.

Projektets leverance

Projektet skal i 3. kvartal 2018 levere den tekniske løsning, der giver mulighed for at se planer og indsatser via Sundhed.dk og gøre det muligt for sundhedspersoner, at få adgang til disse oplysninger via deres fagsystem.
I øjeblikket foregår der en afklaring af, hvilke planer og indsatser, der kan indgå i løsningen, og der skal udarbejdes en dansk profilering af den internationale HL7 standard for planer.  Løsningen udarbejdes i sundhedsvæsenets nationale infrastruktur.

Sikkerhed

Kun sundhedspersoner, som har dig i aktuel behandling har adgang til oplysningerne i Planer og Indsatser. Det vil være ulovligt og strafbart, hvis de indhenter oplysninger uden, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling. Alle opslag på registret bliver logget, og du får som borger adgang til at se, hvem der har set på dine Planer og Indsatser.

Fakta

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

Projektet er et af udviklingsprojekterne under ’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’, der skal understøtte koordinering på tværs af sektorer og sikre at patienter og pårørende får et bedre overblik over den samlede behandling. Indsatsen for bedre digitalt samarbejde er aftalt i 2016 med bl.a. Handlingsplanen for Den ældre medicinske patient og Kræftplan IV fra 2016.
Læs mere om ’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’