Indberetning til Sygehusmedicinregisteret

Sygehusmedicinregisteret er et tværregionalt register, som regionerne har indberettet til siden midten af 2018.

Kontakt

Spørgsmål om Sygehusmedicinregisteret E: SMRpost@sundhedsdata.dk
Spørgsmål fra forskere E: Forskerservice@sundhedsdata.dk

Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret trådte i kraft den 15. maj 2018, hvorefter regionerne begyndte at indberette data om medicinadministrationer og -priser til Sundhedsdatastyrelsen. Efter en indkøringsfase med systemtest og evaluering af datakomplethed og kvalitet, indeholder registeret data fra alle fem regioner for de fleste områder og lægemiddeltyper. Regionerne kan nu tilgå data i en grafisk tværregional uddataløsning, og på sigt kan regionerne også tilgå mere detaljerede data med henblik på grundige analyser.

Sundhedsdatastyrelsen styrer i samråd med regionerne udviklingen af registerets processer og løsninger.

Indberetning

Regionsrådet har ansvaret for at sikre, at regionen indberetter oplysninger om administration af lægemidler i sygehusvæsenet til Sundhedsdatastyrelsen. Regionerne indberetter de medicindata, som umiddelbart er tilgængelige i deres medicinmoduler. Fremadrettet er det planen, at der regionalt etableres yderligere tiltag, så indberetningen også omfatter de områder, hvor der i dag foretages lægemiddeladministration støttet af specifikke it- og papirbaserede løsninger.

I økonomiaftalen for 2018 blev det bl.a. aftalt, at der skal indberettes en række yderligere tungtvejende transaktioner, der ikke foretages i medicinmoduler, bl.a. kræftlægemidler og biologiske lægemidler. Der er igangsat eller planlagt udviklingstiltag på en række af disse områder i alle regioner.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 379 af 30. april 2018 om regionernes indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret
Vejledning om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret
Vejledning 9293 om videregivelse af oplysninger fra Sygehusmedicinregisteret

Relateret indhold