Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Telemedicin og telesundhed

Med telemedicin og telesundhed er det muligt at udvikle sundhedsvæsenet og levere sundhedsydelser på nye og mere effektive måder.

Kontakt

Borgere med for eksempel kroniske sygdomme kan ved hjælp af måleapparater, der sender data via en sikker internetforbindelse, monitoreres på afstand. Det sparer tid for borgerne, som ikke behøver møde op hos egen læge eller på sygehuset, og sundhedspersonalet kan bruge tiden på andre patienter. 

Med gode resultater fra bl.a. Nordjylland er telemedicin ved at blive anset som en nyttig behandlingsform, der kan supplere eller afløse dele af den almindelige behandling af særligt kroniske patienter. Derfor er regeringen, regionerne og kommunerne blevet enige om, at man i sundhedsvæsenet skal kunne tilbyde visse typer KOL-patienter telemedicinsk behandling inden udgangen af 2019.

Telesundhed fokuserer på borgernes helbred inden, de bliver patienter. Særligt kommunerne arbejder med telesundhed gennem teknologiske løsninger, der engagerer borgerne til at kunne mestre eget helbred og deltage aktivt i egen forebyggelse, behandling og genoptræning. De teknologiske løsninger kan være nem adgang til trænings- og undervisningsmaterialer på webportaler, trænings-app’s til smartphones osv.

Mere om telemedicin og telesundhed

 • Et nyt sundhedsvæsen med telemedicin
  Med telemedicin og telesundhed bliver det muligt at udvikle sundhedsvæsenet på nye måder. Og udsigten til flere ældre, flere mennesker med kroniske sygdomme og et begrænset økonomisk råderum betyder, at der er behov for nytænkning. Der er også en forventning fra borgere og patienter om, at sundhedsvæsenet bliver mere "online" så man fortsat kan leve et aktivt liv selvom man har en eller flere kroniske lidelser. Det kræver blandt andet, at man udviklinger nye tekniske løsninger og indretter dem på en måde så borger og patienter nemt og sikkert kan bruge dem.
 • National satsning på telemedicin til KOL-patienter

  I sommeren 2015 indgik regeringen en aftale med regionerne og kommunerne om at implementere telemedicin i det danske sundhedsvæsen. Den først patientgruppe der om få år kan tilbydes telemedicinsk behandling er visse typer KOL-patienter.

  Aftalen baserer sig i høj grad på de positive resultater og erfaringer, der er gjort med telemedicin til netop KOL-patienter i Nordjylland.

  For at få den telemedicinsk behandling til at fungere i stor skala kræver det visse nye teknologiske investeringer og samarbejdsformer. Derfor har regeringen, regionerne og kommuner aftalt en fælles organisering af det arbejde, der skal implementere telemedicin i Danmark. Arbejdet er forankret i Digitaliseringsstyrelsen.

 • Sundhedsdatastyrelsen og telemedicin

  Sundhedsdatastyrelsen er engageret i en række telemedicinske aktiviteter. 

  Sundhedsdatastyrelsen har bl.a. udarbejdet konkrete anvisninger om, hvordan man bør opsamle telemedicinske data fra borgerens målinger derhjemme, hvordan man som myndighed bør opbevare data på en sikker måde, og hvordan man deler dem mellem relevante behandlergrupper – på tværs af sundhedsvæsnet. 

  Disse anvisninger er publiceret i såkaldte it-referencearkitekturer. Derudover har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en tjekliste til systematisk evaluering af telemedicinske projekter. Tjeklisten gør det muligt via en række udvalgte fokuspunkter og spørgsmål at bedømme om et telemedicinske initiativ har den ønskede effekt.

  Aktuelt (2016) er Sundhedsdatastyrelsen engageret i udbygning af den it-tekniske infrastruktur som skal bruges i forbindelse med, at regioner og kommuner udruller aftalen om at tilbyde telemedicinsk behandling til KOL-patienter. Det tekniske arbejde gennemfører Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med MedCom og tæt involvering af personer fra regioner og kommuner.