Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Tjekliste til evaluering af telemedicinske løsninger

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en tjekliste til systematisk evaluering af telemedicinske projekter. Tjeklisten gør det muligt at bedømme, om et telemedicinsk initiativ har den ønskede effekt.

Kontakt

Tjeklisten skal give et overblik over telemedicinske løsningers effekt, inden de tages i brug. Den skal fungere som et værktøj til at udarbejde en alsidig og systematisk vurdering af nye løsninger og bidrage til kvalitetsudvikling og en effektiv ressourceudnyttelse. Formålet er at forbedre beslutningsgrundlaget og sikre, at teknologierne er effektive, sikre for borgere og patienter, og at omkostningerne står i forhold til de forventede gevinster.

Tjeklisten beskriver i alt syv parametre:

  • Teknologi
  • Sikkerhed 
  • Klinisk effekt
  • Borgerens/patientens perspektiv
  • Økonomi
  • Organisation
  • Jura, etik og socio-kultur

Med tjeklisten følger der en vejledning, som beskriver hvornår der skal igangsættes ny evaluering og hvordan en evaluering kan foretages i de tilfælde, hvor der ikke allerede eksisterer dokumentation.

Tjeklisten tager udgangspunkt i de danske erfaringer med mini-MTV (Medicinsk Teknologivurdering) og den europæiske model MAST (Model for Assessment of Telemedicine). Derudover er tjeklisten baseret på resultaterne fra et seminar med ledere fra hele det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsdatastyrelsen og Den Nationale Koordinationsgruppe for Telemedicin har taget initiativ til tjeklisten og anbefaler, at ledere i sundhedsvæsenet benytter tjeklisten, når de tager stilling til, hvilke telemedicinske løsninger de vil indføre. Tjeklisten og vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital.

Region Syddanmarks Sundheds-IT udvalg har besluttet at tjeklisten skal være obligatorisk i alle beslutninger i Region Syddanmark ved indførelse af telemedicinske løsninger.

Sundhedsdatastyrelsen vil i samarbejde med udvalgte regioner og kommuner evaluere tjeklisten i 2016.