Sundhedspersonale på kontor

Registre og services

Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for en række databaser, registre og services, der bl.a. indeholder data om behandlinger i sundhedsvæsenet, danskernes sundhed og forbrug af medicin.