Sundhedsdata på tværs

Sundhedsdata på tværs på eSundhed samler relevante, nationale sundhedsdata om kontakter til hospitaler, almen praksis og udvalgte kommunale indsatser.

Formålet med Sundhedsdata på tværs er at skabe større viden om fælles patientpopulationer på tværs af regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan bruges til sundhedsklyngesamarbejdet og kan være med til at skabe fælles dialog mellem sektorerne for bedre planlægning og kvalitet. 

Det er muligt at se på fælles patientpopulationer på tværs af de tre sektorer og afgrænse data til, om borgerne har en kronisk sygdom eller bor på plejehjem. Visningerne kan fx fordeles eller afgrænses på bopælskommune, bopælsregion, sundhedsklynger og almen praksis-klynger.

Nedenstående er et eksempel på en visning af den fælles patientpopulation på tværs af sektorerne:

Eksempel på visning af Sundhedsdata på tværs på eSundhed
Note: I kursiv er antal borgere med kontakt pr. 1.000 borgere angivet. De tre øverste tal viser, hvor mange der i alt har kontakt til hhv. hospital, kommune og almen praksis. Tallet i midten viser, hvor mange der har kontakt til alle tre sektorer. De fire tal i en boble giver totalen af kontakt til den sektor.
Kilde: Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret, elektroniske omsorgsjournaler, plejehjemsdata og Sundhedsdatastyrelsen.

Temarapporter

Sundhedsdata på tværs er opdelt i temarapporter, som består af flere sider samt en række filteringsmuligheder. I temarapporterne er der mulighed for at sammenligne, krydse data mellem de forskellige sektorer og opgøre data i forskellige enheder.

Rapporterne består af følgende temaer:

  • Nøgletal
  • Børn og unge
  • Borgere på 65 år og derover
  • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Du kan finde mere information og dokumentation om hvert tema på eSundhed.

Find Sundhedsdata på tværs på eSundhed

Gå til Sundhedsdata på tværs på eSundhed