Kliniske kvalitetsdatabaser

Kliniske kvalitetsdatabaser skal medvirke til at fremme sundhedsfaglig kvalitetsudvikling. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for at godkende etablering og drift af landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

Kontakt

Kliniske kvalitetsdatabaser E: kliniskekvalitetsdatabaser@sundhedsdata.dk
Jan Nordsteen

Træffes tirsdag, onsdag og fredag.

E: jnor@sundhedsdata.dk T: 3091 4260

I det danske sundhedsvæsen er der etableret en lang række landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Kvalitetsdatabaserne, der er forankret i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), indsamler oplysninger om den sundhedsfaglige indsats, som patienter og borgere modtager i sundhedsvæsenet. De indsamlede data har til formål at måle kvaliteten af indsatsen og bidrage til forbedring heraf.

De kliniske kvalitetsdatabaser fokuserer typisk på afgrænsede patientgrupper med sygdomme som fx diabetes og demens eller på patientgrupper, der har modtaget specifikke behandlinger, fx indsættelse af hofteprotese, eller har indgået i screeningsundersøgelser, fx screening for brystcancer.

Informationerne i de kliniske kvalitetsdatabaser bliver registreret og indberettet af personalet i sundhedsvæsenet.

Alle kliniske kvalitetsdatabaser skal årligt offentliggøre en rapport om aktivitet og kvalitet i databasen. Rapporten skal indeholde oplysninger om, hvordan databasen har bidraget til forbedringer af kvaliteten, og om der er eventuelt er konstateret kvalitetsmæssige udsving i den sundhedsfaglige indsats. Årsrapporter for kliniske kvalitetsdatabaser kan findes på sundhed.dk:

Se årsrapporter for kliniske kvalitetsdatabaser

Filer

Godkendte kliniske kvalitetsdatabaser

Se liste over godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (Excel)

Lovgrundlag

Grundlaget for de kliniske kvalitetsdatabaser findes i Sundhedslovens § 196 og medfølgende bekendtgørelser: