Kliniske kvalitetsdatabaser

Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for at godkende kliniske kvalitetsdatabaser, som indeholder oplysninger om afgrænsede grupper af patienter og bruges til at belyse og forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Kontakt

Jan Nordsteen

Træffes tirsdag, onsdag og fredag.

E: jnor@sundhedsdata.dk T: 3268 8992

I Danmark er der en række regionale og landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, som har til formål at måle kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.

De kliniske kvalitetsdatabaser tager udgangspunkt i det enkelte patientforløb og indsamler relevante informationer om behandlingen af nærmere afgrænsede patientgrupper med specifikke sygdomme (fx hjertesvigt, diabetes og demens) og/eller patientgrupper, der har modtaget specifikke behandlinger.

Informationerne i de kliniske kvalitetsdatabaser bliver registreret og indberettet af aktører i sundhedsvæsenet,herunder fx det sundhedsfaglige personale på de offentlige og private sygehuse.

Filer

Godkendte kliniske kvalitetsdatabaser

Se liste over godkendte kliniske kvalitetsdatabaser (Excel)

 

Lovgrundlag

De kliniske kvalitetsdatabaser har grundlag i sundhedslovens § 196 og medfølgende bekendtgørelser: