Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøgning om godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser

Ved ansøgning om godkendelse udfyldes et ansøgningsskema og en dokumentation af den kliniske kvalitetsdatabase

Kontakt

Louise Nordentoft Furbo E: lofn@sundhedsdata.dk T: 3268 5194

Det er den dataansvarlige myndighed, som skal indsende en ansøgning om godkendelse. Dette gælder både for ansøgning om godkendelse af nye kliniske kvalitetsdatabaser og ved fornyet godkendelse af en eksisterende kliniske kvalitetsdatabase. Ved indsendelse af ansøgningen anvendes det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsskema

Ansøgning om fornyet godkendelse eller ændring af eksisterende kliniske kvalitetsdatabase (WORD)

Ansøgning om godkendelse af ny kliniske kvalitetsdatabase (WORD)

Dokumentation af den kliniske kvalitetsdatabase

Som tillæg til ansøgningen skal der også udfyldes en dokumentation af den kliniske kvalitetsdatabase 

Læs mere og hent dokumentationen på Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprograms (RKKP) hjemmeside

Ansøgningsprocessen

Processen frem til en indsendelse af en ansøgning er ofte, at ønsket om en klinisk kvalitetsdatabase initieres af en eller flere sundhedsfaglige personer, fx klinikere på et sygehus. Men ønsket om oprettelsen af kliniske kvalitetsdatabaser kan også udspringe af bl.a. overenskomstaftaler eller politiske beslutninger og aftaler. Initiativtagerne tager kontakt til en dataansvarlig myndighed.  Den dataansvarlige myndighed får ofte hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet og dokumentation af medarbejdere i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen kan du rette henvendelse til RKKP eller Sundhedsdatastyrelsen på mail. 

Sundhedsdatastyrelsen: kliniskekvalitetsdatabaser@sundhedsdata.dk