Ansøgning om godkendelse af en klinisk kvalitetsdatabase

Ønskes en ny klinisk kvalitetsdatabase?

Kontakt

Jan Nordsteen

Træffes tirsdag, onsdag og fredag.

E: jnor@sundhedsdata.dk T: 3268 8992

Hvis du ønsker at oprette en ny klinisk kvalitetsdatabase anbefales det, at du tager kontakt til Sundhedsdatastyrelsen for at tage en indledende drøftelse af, hvorvidt det giver mening at oprette en klinisk kvalitetsdatabase inden for dit område. Efterfølgende kan det være en god idé at tale med både Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP) og Sundhedsdatastyrelsen om den videre proces.

En klinisk kvalitetsdatabase skal være fuldt dokumenteret, før Sundhedsdatastyrelsen kan sagsbehandle ansøgningen. Dette gøres ved udfyldning af dokumentationen på RKKPs hjemmeside og udfyldning af ansøgningsskema. RKKP vil være behjælpelig med at udfylde det nødvendige materiale.

Du kan se ansøgningsskemaet og læse mere om dokumentationen på RKKP.dk

Filer

Ansøgningsskema

Ansøgning om fornyet godkendelse eller ændring af eksisterende kliniske kvalitetsdatabase (WORD)

Ansøgning om godkendelse af ny kliniske kvalitetsdatabase (WORD)

 

Ønskes ansøgning om fornyet godkendelse?

Hvis godkendelsen for en eksisterende klinisk kvalitetsdatabase udløber inden for 3 måneder, skal der indsendes en ansøgning om fornyet godkendelse til Sundhedsdatastyrelsen. Tag kontakt til RKKP, som kan være behjælpelig med at indsende en ansøgning om fornyet godkendelse.