Ansøgning om oprettelse og godkendelse af en klinisk kvalitetsdatabase

Kliniske kvalitetsdatabaser skal overholde en række krav til indhold og dokumentation, og det er Sundhedsdatastyrelsen, der har ansvar for at godkende dem.

Kontakt

Kliniske kvalitetsdatabaser E: kliniskekvalitetsdatabaser@sundhedsdata.dk
Jan Nordsteen

Træffes tirsdag, onsdag og fredag.

E: jnor@sundhedsdata.dk T: 3091 4260

Ved ønske om oprettelse af ny klinisk kvalitetsdatabase anbefales det at kontakte Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). RKKP beslutter, om en klinisk kvalitetsdatabase kan oprettes, og er behjælpelig med ansøgningsprocessen, dokumentation osv.

Inden kvalitetsdatabasen endeligt kan godkendes, er det Sundhedsdatastyrelsens opgave blandt andet at sikre, at ansøgningen overholder Sundhedsloven og tilhørende bekendtgørelser.

En klinisk kvalitetsdatabase godkendes maksimalt for tre år ad gangen. Herefter skal databasen ansøge om fornyet godkendelsesperiode hos Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen skal endvidere godkende eventuelle ændringer i kvalitetsdatabasen, fx indsamling af nye variable, anvendelse af nye datakilder osv.

Læs mere om oprettelse af kliniske kvalitetsdatabaser på RKKP’s hjemmeside