Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøgning om godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser

Ansøgning om godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser skal ske via et elektronisk ansøgningsskema, som udfyldes og sendes til godkendelse hos Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Louise Nordentoft Furbo E: lofn@sundhedsdata.dk T: 3268 5194

Sundhedsdatastyrelsen er godkendende myndighed for de landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser.

Ansøgning om godkendelse af en ny klinisk kvalitetsdatabase eller fornyet godkendelse af en eksisterende klinisk kvalitetsdatabase skal derfor ske via Sundhedsdatastyrelsen ved at udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsskema

Åbn og udfyld ansøgningsskemaet

Tillæg til ansøgning

Som tillæg til ansøgningen skal du også udfylde Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms skabelon til dokumentation af kliniske kvalitetsdatabaser.

 

Læs mere og hent dokumentationsskabelonen på rkkp.dk

Hjælp til ansøgning

Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kan du rette henvendelse til Regionernes kompetencecentre eller Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsen kontakter kontaktperson for den kliniske kvalitetsdatabase og den dataansvarlige myndighed, hvis der er behov for flere oplysninger, end der er anført i ansøgningen.

Driftsmidler fra Regionernes udviklingspulje

Nye databaser, der ønsker at søge støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet, skal først have opnået godkendelse hos Sundhedsdatastyrelsen. Godkendelse af Sundhedsdatastyrelsen kan søges hele året og der kan forventes en sagsbehandlingstid på tre måneder.

Allerede godkendte databaser skal søge støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet via Databasernes Fællessekretariat.

Læs mere om ansøgning af driftsmidler på rkkp.dk