De nationale sundhedsregistre

Sundhedsdatatyrelsen er ansvarlig for forskellige sundhedsregistre, som indeholder data, der relaterer sig til den samlede befolknings sundhed og sundhedsvæsenets ydelser.

Kontakt

Spørgmål om registrene T: 2230 7904

Registrene betegnes samlet som de nationale sundhedsregistre og bliver bl.a. brugt i forbindelse med administration og forskning på sundhedsområdet.

Sygdomme, lægemidler og behandlinger

Graviditet, fødsler og børn

Dødsårsager og biologisk materiale:

Sundhedsøkonomi og -finansiering:

Personoplysninger og sundhedsfaglig beskæftigelse

Testamenter og organdonation: