Landsregisteret for Patologi (LRP)

Sundhedsdatastyrelsen driver og finansierer Landsregisteret for Patologi (LRP), der indeholder informationer om procedurer og diagnoser fra patologiske undersøgelser af vævs- og celleprøver.

Kontakt

Når der opstår mistanke om visse sygdomme i organer, væv eller celler hos en patient, bliver der typisk taget en prøve, som sendes til en anatomisk-patologisk undersøgelse. Efterfølgende registrerer den patologiske afdeling en lang række oplysninger om undersøgelsen til regionernes landsdækkende Patobank, og derfra overføres oplysningerne automatisk til Sundhedsdatastyrelsens Register for Patologi (LRP).

Oplysningerne i Landsregisteret for Patologi - i daglig tale kaldet for patologiregisteret - indeholder detaljerede informationer om, hvordan hver enkelt undersøgelse er udført og hvad resultatet af undersøgelsen er.

Patologiregisteret blev oprettet i 1997 som supplement til anden sygdomsregistrering med det formål at anvende data i registeret til bl.a. forebyggelse og forskning. Derudover bruges registerets data fx også som grundlag for analyser af ressourceanvendelse ved sygehusbehandling og som supplement til data i bl.a. Dødsårsagsregisteret og IVF-registeret.

Mere om patologiregisteret

Relateret indhold

Relaterede links

Sundhedsdatastyrelsens patologiregister indeholder bl.a. data fra regionernes fælles Patobank.